Η Αγία Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου (Έκδοση 1997)

Ελληνική

MP3
Λήψη
Ματθαίος
Μάρκος
Λουκάς
Ιωάννης
Πράξεις
Ρωμαίους
1 Κορινθίους
2 Κορινθίους
Γαλάτες
Εφεσίους
Φιλιππησίους
Κολοσσαείς
1 Θεσσαλονικείς
2 Θεσσαλονικείς
1 Τιμόθεο
2 Τιμόθεο
Τίτο
Φιλήμονα
Εβραίους
Ιακώβου
1 Πέτρου
2 Πέτρου
1 Ιωάννη
2 Ιωάννη
3 Ιωάννη
Αποκάλυψη