Mata 2017
Umunara w'Umurinzi (wo kwigwa)

Ikinyarwanda

MP3
Vanaho
Vanaho amafayili yose (ZIP)
“Ujye uhigura icyo wahize” (29 Gicurasi–4 Kamena)
Ubwami bw’Imana nibuza, hazavaho iki? (5-11 Kamena)
Niyemeje kuba umusirikare wa Kristo
“Umucamanza w’isi yose” buri gihe akora ibikwiriye (12-18 Kamena)
Ese ubona ubutabera nk’uko Yehova abubona? (19-25 Kamena)
Iyo witanze bituma Yehova asingizwa (26 Kamena–2 Nyakanga)