Nuti Meitaki no ko i te Atua!

Reo Rarotonga

MP3
Kopi
Kopi i te au Mea Pouroa (ZIP)
TUATUA AKAMATAANGA—Te Puapinga o Teia Poroutia
APII 01—Eaa ra te Nuti Meitaki?
APII 02—Koai ra te Atua?
APII 03—No ko Mai Tikai Ainei te Nuti Meitaki i te Atua?
APII 04—Koai a Iesu Karaiti?
APII 05—Eaa to te Atua Akakoroanga no te Enua Nei?
APII 06—Eaa te Manakonakoanga no Tei Mate?
APII 07—Eaa te Patireia o te Atua?
APII 08—Eaa ra te Atua i Akatika ai i te Kino e te Mamae Kia Tupu?
APII 09—Akapeea Toou Pamiri e Mataora Ai?
APII 10—Akapeea Koe e Kite ei i te Akamorianga Mou?
APII 11—Akapeea Tatou e Puapinga ai Mei te au Kaveinga Pipiria?
APII 12—Akapeea Koe me Akavaitata Atu ki te Atua?
APII 13—Eaa te ka Tupu ki te Au Akonoanga?
APII 14—Eaa ra te Atua i Akanoo ei i Tetai Akaaerenga?
APII 15—Eaa ra Koe ka Apii ua Atu Ei?