Koai ma te Rave ra i to Iehova Anoano i Teia Tuatau?

Reo Rarotonga

MP3
Kopi
Kopi i te au Mea Pouroa (ZIP)
PAPAANGA O TE AU TUMU TUATUA—Au Kite o Iehova
TUATUA AKAMATAANGA—Eaa ra to te Atua Anoano?
APII 01—Mei Teaa Rai te tu o te Au Kite o Iehova?
APII 02—Eaa ra Matou i Kapitiia ai e ko te Au Kite o Iehova?
APII 03—Akapeea te Tuatua Mou Pipiria i Kitea Akaouia Mai Ei?
APII 04—Eaa ra Matou i Nenei ei i te New World Translation?
APII 05—Eaa Taau ka Kite Mai Mei ta Matou au Uipaanga?
APII 06—Akapeea Matou te Puapinga Anga Mei te Taokotaianga Kerititiano?
APII 07—Mei Teaa Rai te tu o ta Matou au Uipaanga?
APII 08—Eaa ra Matou ka Akamanea ai no ta Matou au Uipaanga?
APII 09—Akapeea me Akapapa Meitaki no te au Uipaanga?
APII 10—Eaa te Akamorianga a te Ngutuare?
APII 11—Eaa ra Tatou ka Aere ei ki te au Akaputuputuanga Mamaata?
APII 12—Akapeea ta Matou Angaanga Tutuanga Patireia te Akanoonooia Anga?
APII 13—Eaa Teia Mea e Painia?
APII 14—Eaa te au Apii na te au Painia?
APII 15—Akapeea te Aronga Pakari me Tauturu i te Putuputuanga?
APII 16—Eaa te Angaanga a te au Tavini Orometua?
APII 17—Akapeea te au Akaaere Kotinga me Tauturu ia Matou?
APII 18—Akapeea Ana Matou me Tauturu i to Matou au Taeake Tei Taitaia?
APII 19—Koai te Tavini Akono Meitaki e te Pakari?
APII 20—Akapeea te Pupu Akaaere te Angaanga Anga i Teia Tuatau?
APII 21—Eaa ra a Betela?
APII 22—Eaa te Raveia ra i ko i te Opati Manga?
APII 23—Akapeea ta Matou Puka me Tataia e me Uriia?
APII 24—Akapeea ta Matou Angaanga te Tutakiia Anga?
APII 25—Au Are Uipaanga Patireia—Eaa ra e Akapeea te Reira i te Akatuia Anga?
APII 26—Akapeea Ana Matou me Akono i to Matou Are Uipaanga Patireia?
APII 27—Akapeea te Runanga Puka o te Are Uipaanga Patireia te Akapuapinga Anga ia Tatou?
APII 28—Eaa te ka Kitea Mai i Runga i ta Tatou Web Site?
Ka Rave Ainei Koe i to Iehova Anoano?