'Beto Yimbila Yehowa na Kiese Yonso'—Balukutakanu

Kikongo (Rép. dém. du congo)

MP4
Baka
1. Bikalulu ya Yehowa
2. Zina na Nge Yehowa
3. Ngolo na Beto mpi Kivuvu na Beto
4. "Yehowa Kele Ngungudi na Mono"
5. Bisalu ya Kuyituka ya Nzambi
6. Zulu Ke Kumisaka Nzambi
7. Yehowa Kele Ngolo na Beto
8. Yehowa Kele Kitininu na Beto
9. Yehowa Kele Ntotila na Beto!
10. Kumisa Yehowa, Nzambi na Beto!
11. Lugangu Ke Kumisaka Nzambi
12. Nzambi ya Nene, Yehowa
13. Kristu Kele Mbandu na Beto
14. Beto Kumisa Ntotila ya Mpa ya Ntoto
15. Lukumu na Yezu!
16. Beno Kumisa Yah mpi Yezu
17. ‘Me Zola’
18. Ntonda Sambu na Nkudulu
19. Madia ya Nkokila ya Mfumu
20. Nge Pesaka Yezu
21. Landa na Kusosa Ntete Kimfumu
22. Kimfumu Ke Yala—Bika Yo Kwisa!
23. Yehowa Me Yantika Kuyala
24. Kwisa na Ngumba ya Yehowa
25. Kima ya Nzambi
26. Beno Salaka Yo Sambu na Mono
27. Kumonana ya Bana ya Nzambi
28. Kuma Nduku ya Yehowa
29. Beto Zitisa Zina na Beto
30. Tata, Nzambi, mpi Nduku
31. Ee, Tambula ti Nzambi!
32. Kangama ti Nzambi!
33. Losila Yehowa Kizitu na Nge
34. Tambula na Kwikama
35. "Beno Zikisa Mambu ya Kuluta Mfunu"
36. Tanina Ntima na Nge
37. Sadila Yehowa na Moyo ya Mvimba
38. Yandi Ta Pesa Nge Ngolo
39. Zina ya Mbote na Meso ya Nzambi
40. Beto Kele Bantu ya Nani?
41. Wa Kisambu na Mono
42. Kisambu ya Nsadi ya Nzambi
43. Kisambu ya Kuvutula Matondo
44. Kisambu ya Nsukami
45. Mambu ya Mono Ke Yindulaka
46. Beto Ke Tonda Nge, Yehowa
47. Samba Yehowa Konso Kilumbu
48. Konso Kilumbu Tambula ti Yehowa
49. Kusepedisa Yehowa
50. Kisambu na Mono ya Kudipesa
51. Beto Me Kudipesaka na Nzambi!
52. Kudipesa ya Bukristu
53. Kudibongisa na Kusamuna
54. "Yai Nzila"
55. Kutina Bo Ve!
56. Zola Kieleka
57. Kusamuna na Bantu ya Mitindu Yonso
58. Kusosa Banduku ya Ngemba
59. Beto Pesa Nzambi Nkembo
60. Bo Ta Baka Moyo
61. Bambangi, Beno Kwenda na Ntwala!
62. Nkunga ya Mpa
63. Beto Ke Bambangi ya Yehowa!
64. Beto Katula Bambuma na Kiese
65. Kwendaka na Ntwala!
66. Zabisa Nsangu ya Mbote
67. "Longa Nsangu"
68. Beno Kuna Nkeni ya Kimfumu
69. Kwe Longa Kimfumu ya Nzambi!
70. Sosa Bantu ya Me Fwana
71. Beto Kele Basoda ya Yehowa!
72. Beto Zabisa Kieleka ya Kimfumu
73. Pesa Beto Kikesa
74. Beno Kwisa Kuyimba Nkunga ya Kimfumu!
75. "Mono Yandi Yai, Tinda Mono!"
76. Nge Ke Kudiwaka Nki Mutindu?
77. Nsemo na Nsi-Ntoto ya Mpimpa
78. ‘Longa Ndinga ya Nzambi’
79. Longa Bo na Kutelama Ngolo
80. ‘Meka mpi Mona nde Yehowa Ke Mbote’
81. Luzingu ya Mupasudi-Nzila
82. "Bika nde Nsemo Kusema"
83. "Nzo na Nzo"
84. Kuzola
85. Beno Yambana Mbote
86. Bo Fwe Longa Beto
87. Beno Kwisa Kubaka Ngolo
88. Songa Mono Banzila na Nge
89. Widikila mpi Lemfuka
90. Beto Pesana Kikesa
91. Kisalu na Beto ya Zola
92. Kisika ya Kele na Zina na Nge
93. Sakumuna Balukutakanu na Beto
94. Ntonda Sambu na Ndinga ya Nzambi
95. Nsemo Kusema Diaka Mingi
96. Mukanda ya Nzambi Kele Kimvwama
97. Beto Ke Zingaka Sambu na Ndinga ya Nzambi
98. Masonuku Kele ya Kupemama na Nzambi
99. Bimvuka Mingi ya Bampangi
100. Beto Yamba Bo
101. Beto Sala na Bumosi
102. ‘Sadisa Bayina Me Lemba’
103. Bangungudi Ke Makabu ya Bantu
104. Mpeve Santu Kele Dikabu ya Nzambi
105. "Nzambi Kele Zola"
106. Beto Kuna Zola
107. Mbandu ya Zola ya Nzambi
108. Zola ya Kwikama ya Nzambi
109. Beto Zolana Ngolo na Ntima ya Mvimba
110. "Kiese ya Yehowa"
111. Bikuma ya Kiese na Beto
112. Yehowa, Nzambi ya Ngemba
113. Beto Kele na Ngemba
114. "Monisa Ntima ya Nda"
115. Ntonda Sambu na Ntima ya Nda ya Nzambi
116. Ngolo ya Ntima-Mbote
117. Kikalulu ya Bumbote
118. "Yika Beto Lukwikilu"
119. Beto Fwete Vanda na Lukwikilu
120. Landa Mbandu ya Mawete ya Kristu
121. Beto Ke na Mfunu ya Kudiyala
122. Beto Vanda Ngolo, mpi Beto Bwa Ve!
123. Lemfuka na Kwikama Yonso na Teokrasi
124. Vanda Kwikama
125. "Kiee na Bantu ya Ntima-Mawa!"
126. Kangula Meso, Vanda Ngolo
127. Mutindu ya Muntu Yina Mu Fwete Vanda
128. Kanga Ntima tii na Nsuka
129. Beto Ta Landa Kukanga Ntima
130. Lolulaka
131. "Yina ya Nzambi Me Vukisaka"
132. Ntangu Yai Beto Kele Muntu Mosi
133. Sambila Yehowa na Kileke
134. Bana Kele Dikabu ya Me Katuka na Nzambi
135. “Mwana na Mono, Vanda Mayele”
136. "Lufutu ya Kukuka" Yina Yehowa Ke Pesaska
137. Bankento ya Kwikama, Bampangi-Bankento
138. Kitoko ya Nsuki ya Mpembe
139. Kudimona Ntangu Bima Yonso Ta Vanda ya Mpa
140. Luzingu ya Kukonda Nsuka!
141. Kimangu ya Luzingu
142. Beto Tanina Kivuvu na Beto
143. Landa Kusala mpi Kukengila
144. Tula Meso na Dikabu!
145. Paladisu Kele Lusilu ya Nzambi
146. ‘Kusala Bima Yonso ya Mpa’
147. Lusilu ya Luzingu ya Mvula na Mvula
148. Yehowa Ke Gulusaka
149. Nkunga ya Kununga
150. Sosa Nzambi Sambu Nge Guluka
151. Yandi Ta Binga
1. Bikalulu ya Yehowa
2. Zina na Nge Yehowa
3. Ngolo na Beto mpi Kivuvu na Beto
4. "Yehowa Kele Ngungudi na Mono"
5. Bisalu ya Kuyituka ya Nzambi
6. Zulu Ke Kumisaka Nzambi
7. Yehowa Kele Ngolo na Beto
8. Yehowa Kele Kitininu na Beto
9. Yehowa Kele Ntotila na Beto!
10. Kumisa Yehowa, Nzambi na Beto!
11. Lugangu Ke Kumisaka Nzambi
12. Nzambi ya Nene, Yehowa
13. Kristu Kele Mbandu na Beto
14. Beto Kumisa Ntotila ya Mpa ya Ntoto
15. Lukumu na Yezu!
16. Beno Kumisa Yah mpi Yezu
17. ‘Me Zola’
18. Ntonda Sambu na Nkudulu
19. Madia ya Nkokila ya Mfumu
20. Nge Pesaka Yezu
21. Landa na Kusosa Ntete Kimfumu
22. Kimfumu Ke Yala—Bika Yo Kwisa!
23. Yehowa Me Yantika Kuyala
24. Kwisa na Ngumba ya Yehowa
25. Kima ya Nzambi
26. Beno Salaka Yo Sambu na Mono
27. Kumonana ya Bana ya Nzambi
28. Kuma Nduku ya Yehowa
29. Beto Zitisa Zina na Beto
30. Tata, Nzambi, mpi Nduku
31. Ee, Tambula ti Nzambi!
32. Kangama ti Nzambi!
33. Losila Yehowa Kizitu na Nge
34. Tambula na Kwikama
35. "Beno Zikisa Mambu ya Kuluta Mfunu"
36. Tanina Ntima na Nge
37. Sadila Yehowa na Moyo ya Mvimba
38. Yandi Ta Pesa Nge Ngolo
39. Zina ya Mbote na Meso ya Nzambi
40. Beto Kele Bantu ya Nani?
41. Wa Kisambu na Mono
42. Kisambu ya Nsadi ya Nzambi
43. Kisambu ya Kuvutula Matondo
44. Kisambu ya Nsukami
45. Mambu ya Mono Ke Yindulaka
46. Beto Ke Tonda Nge, Yehowa
47. Samba Yehowa Konso Kilumbu
48. Konso Kilumbu Tambula ti Yehowa
49. Kusepedisa Yehowa
50. Kisambu na Mono ya Kudipesa
51. Beto Me Kudipesaka na Nzambi!
52. Kudipesa ya Bukristu
53. Kudibongisa na Kusamuna
54. "Yai Nzila"
55. Kutina Bo Ve!
56. Zola Kieleka
57. Kusamuna na Bantu ya Mitindu Yonso
58. Kusosa Banduku ya Ngemba
59. Beto Pesa Nzambi Nkembo
60. Bo Ta Baka Moyo
61. Bambangi, Beno Kwenda na Ntwala!
62. Nkunga ya Mpa
63. Beto Ke Bambangi ya Yehowa!
64. Beto Katula Bambuma na Kiese
65. Kwendaka na Ntwala!
66. Zabisa Nsangu ya Mbote
67. "Longa Nsangu"
68. Beno Kuna Nkeni ya Kimfumu
69. Kwe Longa Kimfumu ya Nzambi!
70. Sosa Bantu ya Me Fwana
71. Beto Kele Basoda ya Yehowa!
72. Beto Zabisa Kieleka ya Kimfumu
73. Pesa Beto Kikesa
74. Beno Kwisa Kuyimba Nkunga ya Kimfumu!
75. "Mono Yandi Yai, Tinda Mono!"
76. Nge Ke Kudiwaka Nki Mutindu?
77. Nsemo na Nsi-Ntoto ya Mpimpa
78. ‘Longa Ndinga ya Nzambi’
79. Longa Bo na Kutelama Ngolo
80. ‘Meka mpi Mona nde Yehowa Ke Mbote’
81. Luzingu ya Mupasudi-Nzila
82. "Bika nde Nsemo Kusema"
83. "Nzo na Nzo"
84. Kuzola
85. Beno Yambana Mbote
86. Bo Fwe Longa Beto
87. Beno Kwisa Kubaka Ngolo
88. Songa Mono Banzila na Nge
89. Widikila mpi Lemfuka
90. Beto Pesana Kikesa
91. Kisalu na Beto ya Zola
92. Kisika ya Kele na Zina na Nge
93. Sakumuna Balukutakanu na Beto
94. Ntonda Sambu na Ndinga ya Nzambi
95. Nsemo Kusema Diaka Mingi
96. Mukanda ya Nzambi Kele Kimvwama
97. Beto Ke Zingaka Sambu na Ndinga ya Nzambi
98. Masonuku Kele ya Kupemama na Nzambi
99. Bimvuka Mingi ya Bampangi
100. Beto Yamba Bo
101. Beto Sala na Bumosi
102. ‘Sadisa Bayina Me Lemba’
103. Bangungudi Ke Makabu ya Bantu
104. Mpeve Santu Kele Dikabu ya Nzambi
105. "Nzambi Kele Zola"
106. Beto Kuna Zola
107. Mbandu ya Zola ya Nzambi
108. Zola ya Kwikama ya Nzambi
109. Beto Zolana Ngolo na Ntima ya Mvimba
110. "Kiese ya Yehowa"
111. Bikuma ya Kiese na Beto
112. Yehowa, Nzambi ya Ngemba
113. Beto Kele na Ngemba
114. "Monisa Ntima ya Nda"
115. Ntonda Sambu na Ntima ya Nda ya Nzambi
116. Ngolo ya Ntima-Mbote
117. Kikalulu ya Bumbote
118. "Yika Beto Lukwikilu"
119. Beto Fwete Vanda na Lukwikilu
120. Landa Mbandu ya Mawete ya Kristu
121. Beto Ke na Mfunu ya Kudiyala
122. Beto Vanda Ngolo, mpi Beto Bwa Ve!
123. Lemfuka na Kwikama Yonso na Teokrasi
124. Vanda Kwikama
125. "Kiee na Bantu ya Ntima-Mawa!"
126. Kangula Meso, Vanda Ngolo
127. Mutindu ya Muntu Yina Mu Fwete Vanda
128. Kanga Ntima tii na Nsuka
129. Beto Ta Landa Kukanga Ntima
130. Lolulaka
131. "Yina ya Nzambi Me Vukisaka"
132. Ntangu Yai Beto Kele Muntu Mosi
133. Sambila Yehowa na Kileke
134. Bana Kele Dikabu ya Me Katuka na Nzambi
135. “Mwana na Mono, Vanda Mayele”
136. "Lufutu ya Kukuka" Yina Yehowa Ke Pesaska
137. Bankento ya Kwikama, Bampangi-Bankento
138. Kitoko ya Nsuki ya Mpembe
139. Kudimona Ntangu Bima Yonso Ta Vanda ya Mpa
140. Luzingu ya Kukonda Nsuka!
141. Kimangu ya Luzingu
142. Beto Tanina Kivuvu na Beto
143. Landa Kusala mpi Kukengila
144. Tula Meso na Dikabu!
145. Paladisu Kele Lusilu ya Nzambi
146. ‘Kusala Bima Yonso ya Mpa’
147. Lusilu ya Luzingu ya Mvula na Mvula
148. Yehowa Ke Gulusaka
149. Nkunga ya Kununga
150. Sosa Nzambi Sambu Nge Guluka
151. Yandi Ta Binga
1. Bikalulu ya Yehowa
2. Zina na Nge Yehowa
3. Ngolo na Beto mpi Kivuvu na Beto
4. "Yehowa Kele Ngungudi na Mono"
5. Bisalu ya Kuyituka ya Nzambi
6. Zulu Ke Kumisaka Nzambi
7. Yehowa Kele Ngolo na Beto
8. Yehowa Kele Kitininu na Beto
9. Yehowa Kele Ntotila na Beto!
10. Kumisa Yehowa, Nzambi na Beto!
11. Lugangu Ke Kumisaka Nzambi
12. Nzambi ya Nene, Yehowa
13. Kristu Kele Mbandu na Beto
14. Beto Kumisa Ntotila ya Mpa ya Ntoto
15. Lukumu na Yezu!
16. Beno Kumisa Yah mpi Yezu
17. ‘Me Zola’
18. Ntonda Sambu na Nkudulu
19. Madia ya Nkokila ya Mfumu
20. Nge Pesaka Yezu
21. Landa na Kusosa Ntete Kimfumu
22. Kimfumu Ke Yala—Bika Yo Kwisa!
23. Yehowa Me Yantika Kuyala
24. Kwisa na Ngumba ya Yehowa
25. Kima ya Nzambi
26. Beno Salaka Yo Sambu na Mono
27. Kumonana ya Bana ya Nzambi
28. Kuma Nduku ya Yehowa
29. Beto Zitisa Zina na Beto
30. Tata, Nzambi, mpi Nduku
31. Ee, Tambula ti Nzambi!
32. Kangama ti Nzambi!
33. Losila Yehowa Kizitu na Nge
34. Tambula na Kwikama
35. "Beno Zikisa Mambu ya Kuluta Mfunu"
36. Tanina Ntima na Nge
37. Sadila Yehowa na Moyo ya Mvimba
38. Yandi Ta Pesa Nge Ngolo
39. Zina ya Mbote na Meso ya Nzambi
40. Beto Kele Bantu ya Nani?
41. Wa Kisambu na Mono
42. Kisambu ya Nsadi ya Nzambi
43. Kisambu ya Kuvutula Matondo
44. Kisambu ya Nsukami
45. Mambu ya Mono Ke Yindulaka
46. Beto Ke Tonda Nge, Yehowa
47. Samba Yehowa Konso Kilumbu
48. Konso Kilumbu Tambula ti Yehowa
49. Kusepedisa Yehowa
50. Kisambu na Mono ya Kudipesa
51. Beto Me Kudipesaka na Nzambi!
52. Kudipesa ya Bukristu
53. Kudibongisa na Kusamuna
54. "Yai Nzila"
55. Kutina Bo Ve!
56. Zola Kieleka
57. Kusamuna na Bantu ya Mitindu Yonso
58. Kusosa Banduku ya Ngemba
59. Beto Pesa Nzambi Nkembo
60. Bo Ta Baka Moyo
61. Bambangi, Beno Kwenda na Ntwala!
62. Nkunga ya Mpa
63. Beto Ke Bambangi ya Yehowa!
64. Beto Katula Bambuma na Kiese
65. Kwendaka na Ntwala!
66. Zabisa Nsangu ya Mbote
67. "Longa Nsangu"
68. Beno Kuna Nkeni ya Kimfumu
69. Kwe Longa Kimfumu ya Nzambi!
70. Sosa Bantu ya Me Fwana
71. Beto Kele Basoda ya Yehowa!
72. Beto Zabisa Kieleka ya Kimfumu
73. Pesa Beto Kikesa
74. Beno Kwisa Kuyimba Nkunga ya Kimfumu!
75. "Mono Yandi Yai, Tinda Mono!"
76. Nge Ke Kudiwaka Nki Mutindu?
77. Nsemo na Nsi-Ntoto ya Mpimpa
78. ‘Longa Ndinga ya Nzambi’
79. Longa Bo na Kutelama Ngolo
81. Luzingu ya Mupasudi-Nzila
82. "Bika nde Nsemo Kusema"
83. "Nzo na Nzo"
84. Kuzola
85. Beno Yambana Mbote
86. Bo Fwe Longa Beto
87. Beno Kwisa Kubaka Ngolo
88. Songa Mono Banzila na Nge
89. Widikila mpi Lemfuka
90. Beto Pesana Kikesa
91. Kisalu na Beto ya Zola
92. Kisika ya Kele na Zina na Nge
93. Sakumuna Balukutakanu na Beto
94. Ntonda Sambu na Ndinga ya Nzambi
95. Nsemo Kusema Diaka Mingi
96. Mukanda ya Nzambi Kele Kimvwama
97. Beto Ke Zingaka Sambu na Ndinga ya Nzambi
98. Masonuku Kele ya Kupemama na Nzambi
99. Bimvuka Mingi ya Bampangi
100. Beto Yamba Bo
101. Beto Sala na Bumosi
102. ‘Sadisa Bayina Me Lemba’
103. Bangungudi Ke Makabu ya Bantu
104. Mpeve Santu Kele Dikabu ya Nzambi
105. "Nzambi Kele Zola"
106. Beto Kuna Zola
107. Mbandu ya Zola ya Nzambi
108. Zola ya Kwikama ya Nzambi
109. Beto Zolana Ngolo na Ntima ya Mvimba
110. "Kiese ya Yehowa"
111. Bikuma ya Kiese na Beto
112. Yehowa, Nzambi ya Ngemba
113. Beto Kele na Ngemba
114. "Monisa Ntima ya Nda"
115. Ntonda Sambu na Ntima ya Nda ya Nzambi
116. Ngolo ya Ntima-Mbote
117. Kikalulu ya Bumbote
118. "Yika Beto Lukwikilu"
119. Beto Fwete Vanda na Lukwikilu
120. Landa Mbandu ya Mawete ya Kristu
121. Beto Ke na Mfunu ya Kudiyala
122. Beto Vanda Ngolo, mpi Beto Bwa Ve!
123. Lemfuka na Kwikama Yonso na Teokrasi
124. Vanda Kwikama
125. "Kiee na Bantu ya Ntima-Mawa!"
126. Kangula Meso, Vanda Ngolo
127. Mutindu ya Muntu Yina Mu Fwete Vanda
128. Kanga Ntima tii na Nsuka
129. Beto Ta Landa Kukanga Ntima
130. Lolulaka
131. "Yina ya Nzambi Me Vukisaka"
132. Ntangu Yai Beto Kele Muntu Mosi
133. Sambila Yehowa na Kileke
134. Bana Kele Dikabu ya Me Katuka na Nzambi
135. “Mwana na Mono, Vanda Mayele”
136. "Lufutu ya Kukuka" Yina Yehowa Ke Pesaska
137. Bankento ya Kwikama, Bampangi-Bankento
138. Kitoko ya Nsuki ya Mpembe
139. Kudimona Ntangu Bima Yonso Ta Vanda ya Mpa
140. Luzingu ya Kukonda Nsuka!
141. Kimangu ya Luzingu
142. Beto Tanina Kivuvu na Beto
143. Landa Kusala mpi Kukengila
144. Tula Meso na Dikabu!
145. Paladisu Kele Lusilu ya Nzambi
146. ‘Kusala Bima Yonso ya Mpa’
147. Lusilu ya Luzingu ya Mvula na Mvula
148. Yehowa Ke Gulusaka
149. Nkunga ya Kununga
150. Sosa Nzambi Sambu Nge Guluka
151. Yandi Ta Binga
1. Bikalulu ya Yehowa
2. Zina na Nge Yehowa
3. Ngolo na Beto mpi Kivuvu na Beto
4. "Yehowa Kele Ngungudi na Mono"
5. Bisalu ya Kuyituka ya Nzambi
6. Zulu Ke Kumisaka Nzambi
7. Yehowa Kele Ngolo na Beto
8. Yehowa Kele Kitininu na Beto
9. Yehowa Kele Ntotila na Beto!
10. Kumisa Yehowa, Nzambi na Beto!
11. Lugangu Ke Kumisaka Nzambi
12. Nzambi ya Nene, Yehowa
13. Kristu Kele Mbandu na Beto
14. Beto Kumisa Ntotila ya Mpa ya Ntoto
15. Lukumu na Yezu!
16. Beno Kumisa Yah mpi Yezu
17. ‘Me Zola’
18. Ntonda Sambu na Nkudulu
19. Madia ya Nkokila ya Mfumu
20. Nge Pesaka Yezu
21. Landa na Kusosa Ntete Kimfumu
22. Kimfumu Ke Yala—Bika Yo Kwisa!
23. Yehowa Me Yantika Kuyala
24. Kwisa na Ngumba ya Yehowa
25. Kima ya Nzambi
26. Beno Salaka Yo Sambu na Mono
27. Kumonana ya Bana ya Nzambi
28. Kuma Nduku ya Yehowa
29. Beto Zitisa Zina na Beto
30. Tata, Nzambi, mpi Nduku
31. Ee, Tambula ti Nzambi!
32. Kangama ti Nzambi!
33. Losila Yehowa Kizitu na Nge
34. Tambula na Kwikama
35. "Beno Zikisa Mambu ya Kuluta Mfunu"
36. Tanina Ntima na Nge
37. Sadila Yehowa na Moyo ya Mvimba
38. Yandi Ta Pesa Nge Ngolo
39. Zina ya Mbote na Meso ya Nzambi
40. Beto Kele Bantu ya Nani?
41. Wa Kisambu na Mono
42. Kisambu ya Nsadi ya Nzambi
43. Kisambu ya Kuvutula Matondo
44. Kisambu ya Nsukami
45. Mambu ya Mono Ke Yindulaka
46. Beto Ke Tonda Nge, Yehowa
47. Samba Yehowa Konso Kilumbu
48. Konso Kilumbu Tambula ti Yehowa
49. Kusepedisa Yehowa
50. Kisambu na Mono ya Kudipesa
51. Beto Me Kudipesaka na Nzambi!
52. Kudipesa ya Bukristu
53. Kudibongisa na Kusamuna
54. "Yai Nzila"
55. Kutina Bo Ve!
56. Zola Kieleka
57. Kusamuna na Bantu ya Mitindu Yonso
58. Kusosa Banduku ya Ngemba
59. Beto Pesa Nzambi Nkembo
60. Bo Ta Baka Moyo
61. Bambangi, Beno Kwenda na Ntwala!
62. Nkunga ya Mpa
63. Beto Ke Bambangi ya Yehowa!
64. Beto Katula Bambuma na Kiese
65. Kwendaka na Ntwala!
66. Zabisa Nsangu ya Mbote
67. "Longa Nsangu"
68. Beno Kuna Nkeni ya Kimfumu
69. Kwe Longa Kimfumu ya Nzambi!
70. Sosa Bantu ya Me Fwana
71. Beto Kele Basoda ya Yehowa!
72. Beto Zabisa Kieleka ya Kimfumu
73. Pesa Beto Kikesa
74. Beno Kwisa Kuyimba Nkunga ya Kimfumu!
76. Nge Ke Kudiwaka Nki Mutindu?
77. Nsemo na Nsi-Ntoto ya Mpimpa
78. ‘Longa Ndinga ya Nzambi’
79. Longa Bo na Kutelama Ngolo
80. ‘Meka mpi Mona nde Yehowa Ke Mbote’
81. Luzingu ya Mupasudi-Nzila
82. "Bika nde Nsemo Kusema"
83. "Nzo na Nzo"
84. Kuzola
85. Beno Yambana Mbote
86. Bo Fwe Longa Beto
87. Beno Kwisa Kubaka Ngolo
88. Songa Mono Banzila na Nge
89. Widikila mpi Lemfuka
90. Beto Pesana Kikesa
91. Kisalu na Beto ya Zola
92. Kisika ya Kele na Zina na Nge
93. Sakumuna Balukutakanu na Beto
94. Ntonda Sambu na Ndinga ya Nzambi
95. Nsemo Kusema Diaka Mingi
96. Mukanda ya Nzambi Kele Kimvwama
97. Beto Ke Zingaka Sambu na Ndinga ya Nzambi
98. Masonuku Kele ya Kupemama na Nzambi
99. Bimvuka Mingi ya Bampangi
100. Beto Yamba Bo
101. Beto Sala na Bumosi
102. ‘Sadisa Bayina Me Lemba’
103. Bangungudi Ke Makabu ya Bantu
104. Mpeve Santu Kele Dikabu ya Nzambi
105. "Nzambi Kele Zola"
106. Beto Kuna Zola
107. Mbandu ya Zola ya Nzambi
108. Zola ya Kwikama ya Nzambi
109. Beto Zolana Ngolo na Ntima ya Mvimba
110. "Kiese ya Yehowa"
111. Bikuma ya Kiese na Beto
112. Yehowa, Nzambi ya Ngemba
113. Beto Kele na Ngemba
114. "Monisa Ntima ya Nda"
115. Ntonda Sambu na Ntima ya Nda ya Nzambi
116. Ngolo ya Ntima-Mbote
117. Kikalulu ya Bumbote
118. "Yika Beto Lukwikilu"
119. Beto Fwete Vanda na Lukwikilu
120. Landa Mbandu ya Mawete ya Kristu
121. Beto Ke na Mfunu ya Kudiyala
122. Beto Vanda Ngolo, mpi Beto Bwa Ve!
123. Lemfuka na Kwikama Yonso na Teokrasi
124. Vanda Kwikama
125. "Kiee na Bantu ya Ntima-Mawa!"
126. Kangula Meso, Vanda Ngolo
127. Mutindu ya Muntu Yina Mu Fwete Vanda
128. Kanga Ntima tii na Nsuka
129. Beto Ta Landa Kukanga Ntima
130. Lolulaka
131. "Yina ya Nzambi Me Vukisaka"
132. Ntangu Yai Beto Kele Muntu Mosi
133. Sambila Yehowa na Kileke
134. Bana Kele Dikabu ya Me Katuka na Nzambi
135. “Mwana na Mono, Vanda Mayele”
136. "Lufutu ya Kukuka" Yina Yehowa Ke Pesaska
137. Bankento ya Kwikama, Bampangi-Bankento
138. Kitoko ya Nsuki ya Mpembe
139. Kudimona Ntangu Bima Yonso Ta Vanda ya Mpa
140. Luzingu ya Kukonda Nsuka!
141. Kimangu ya Luzingu
142. Beto Tanina Kivuvu na Beto
143. Landa Kusala mpi Kukengila
144. Tula Meso na Dikabu!
145. Paladisu Kele Lusilu ya Nzambi
146. ‘Kusala Bima Yonso ya Mpa’
147. Lusilu ya Luzingu ya Mvula na Mvula
148. Yehowa Ke Gulusaka
149. Nkunga ya Kununga
150. Sosa Nzambi Sambu Nge Guluka
151. Yandi Ta Binga