Sant pour Zeova avek lazwa—Renyon

Kreol Seselwa

MP4
Download
Download tou bann fayl (ZIP)
1. Bann kalite Zeova
2. Zeova i ou non
3. Nou lafors, nou lespwar, nou konfyans
4. "Zeova i mon berze"
5. Travay merveye Bondye
6. Lesyel i deklar laglwar Bondye
7. Zeova, nou lafors
8. Zeova i nou refiz
9. Zeova i nou Lerwa
10. Loue Zeova nou Bondye!
11. Kreasyon i loue Bondye
12. Zeova, Bondye Tre O
13. Kris i nou model
14. Loue nou nouvo lerwa
15. Loue Garson Bondye!
16. Loue Ya pour son Garson
17. "Mon oule"
18. Nou dir ou mersi pour sa ranson
19. Repa Senyer
20. Ou'n donn ou Garson presye
21. Kontinyen rod Rwayonm premye
22. Rwayonm pe dirize!
23. Zeova i pran pouvwar
24. Vin kot montanny Zeova
25. En pep ki pour Bondye
26. Ou'n fer li pour mwan
27. Bondye pou revel son bann garson
28. Ganny lanmitye Zeova
29. Port ou non avek dinyite
30. Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi
31. Mars avek Bondye
32. Pran kote avek Zeova!
33. Larg ou fardo lo Zeova
34. Mars avek fidelite
35. "Verifye sa ki pli enportan"
36. Protez nou leker
37. Servi Zeova avek tou ou leker
38. I pou fer ou for
39. Fer en bon non avek Bondye
40. Pour lekel nou pe viv?
41. Silvouple ekout mon lapriyer
42. Lapriyer serviter Bondye
43. Lapriyer remersiman
44. Priy avek limilite
45. Meditasyon mon leker
46. Mersi Zeova
47. Priy Zeova toulezour
48. Sak zour mars avek Zeova
49. Fer leker Zeova kontan
50. Mon lapriyer dedikasyon
51. Dedye nou lavi avek Bondye!
52. Dedikasyon Kretyen
53. Prepar nou pour prese
54. "La sa semen"
55. Pa per zot!
56. Viv laverite
57. Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun
58. Rod dimoun ki kontan lape
59. Vin loue Ya
60. Ed zot sov zot lavi
61. Annavan Temwen!
62. En nouvo kantik
63. Wi, nou Temwen Zeova!
64. Pran plezir pour partisip dan rekolt
65. Annou avanse!
66. Anons sa bon nouvel
67. 'Anonse'
68. Senm lagrenn Rwayonm
69. Annavan serviter Rwayonm!
70. Rod bann ki merit led
72. Anons laverite Rwayonm
73. Donn nou lardyes
74. Sant ansanm sa kantik lo Rwayonm!
75. "La mon la! Anvoy mwan!"
76. Ki mannyer ou santi?
77. Lalimyer dan en lemonn fernwanr
78. "Ansenny Parol Bondye"
79. Ansenny zot pour ki zot reste ferm
80. "Goute e vwar konman Zeova i bon"
81. Lavi en pionye
82. "Zot lalimyer i devret briye"
83. Al kazankaz
84. Donn koudmen
85. Akey lezot
86. Ansennyen par Zeova
87. Vini! Ganny rafresi
88. Montre mwan ou semen
89. Beni, si ou ekoute
90. Ankouraz kanmarad
91. Nou travay avek lanmour
92. En lakaz an ou non
93. Beni nou renyon
94. Rekonesan pour Parol Bondye
95. Lalimyer i vin pli kler
96. Liv Bondye, en trezor
97. Viv lo Parol Bondye
98. Tou Lekritir i enspire par Bondye
99. Milyon frer ek ser
100. Resevwar zot avek lospitalite
101. Travay ansanm dan linite
102. 'Fodre ed bann feb'
103. Bann berze, bann zonm konman kado
104. Lespri sen, en kado sorti kot Bondye
105. "Bondye i lanmour"
106. Devlop lanmour
107. Legzanp lanmour Bondye
108. Lanmour fidel Bondye
109. Kontan lezot avek tou ou leker
110. "Lazwa Zeova"
111. Rezon pour nou zwaye
112. Zeova, Bondye lape
113. Nou annan lape
114. "Demontre pasyans"
115. Lapresyasyon pour pasyans Bondye
116. Pouvwar labonte
117. Labonte
118. "Donn nou plis lafwa"
119. Fodre annan lafwa
120. Imit ladouser Zezi
121. Nou bezwen kontrol nou
122. Reste ferm e solid!
123. Soumet avek Zeova
124. Touzour fidel
125. "Ere bann ki pran pitye pour lezot"
126. Reste vizilan, ferm e solid
127. Ki kalite dimoun mon devret ete?
128. Andire ziska lafen
129. Nou pou kontinyen andire
130. Aprann pardonnen
131. "Sa ki Bondye in ini ansanm"
132. Aprezan nou en sel
133. Zenn, annou ador Zeova
134. Zanfan, en leritaz sorti kot Bondye
135. Rapel Zeova: 'Vin saz, mon zanfan'
136. En saler parfe sorti kot Zeova
137. Ser Kretyen fidel
138. Labote seve blan
139. Mazin ou dan nouvo lemonn
140. Lavi san fen, anfen!
141. Lavi i en mirak
142. Tenir for nou lespwar
143. Kontinyen veye, travay e espere
144. Fikse ou regar lo sa pri!
145. Promes Bondye pour en paradi
146. "Mon pe fer tou keksoz nef"
147. Promes lavi eternel
148. Zeova i delivre
149. Kantik laviktwar
150. Rod Bondye pour ou delivrans
151. I pou kriy zot
71. Wi, nou larme Zeova!
1. Bann kalite Zeova
2. Zeova i ou non
3. Nou lafors, nou lespwar, nou konfyans
4. "Zeova i mon berze"
5. Travay merveye Bondye
6. Lesyel i deklar laglwar Bondye
7. Zeova, nou lafors
8. Zeova i nou refiz
9. Zeova i nou Lerwa
10. Loue Zeova nou Bondye!
11. Kreasyon i loue Bondye
12. Zeova, Bondye Tre O
13. Kris i nou model
14. Loue nou nouvo lerwa
15. Loue Garson Bondye!
16. Loue Ya pour son Garson
17. "Mon oule"
18. Nou dir ou mersi pour sa ranson
19. Repa Senyer
20. Ou'n donn ou Garson presye
21. Kontinyen rod Rwayonm premye
22. Rwayonm pe dirize!
23. Zeova i pran pouvwar
24. Vin kot montanny Zeova
25. En pep ki pour Bondye
26. Ou'n fer li pour mwan
27. Bondye pou revel son bann garson
28. Ganny lanmitye Zeova
29. Port ou non avek dinyite
30. Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi
31. Mars avek Bondye
32. Pran kote avek Zeova!
33. Larg ou fardo lo Zeova
34. Mars avek fidelite
35. "Verifye sa ki pli enportan"
36. Protez nou leker
37. Servi Zeova avek tou ou leker
38. I pou fer ou for
39. Fer en bon non avek Bondye
40. Pour lekel nou pe viv?
41. Silvouple ekout mon lapriyer
42. Lapriyer serviter Bondye
43. Lapriyer remersiman
44. Priy avek limilite
45. Meditasyon mon leker
46. Mersi Zeova
47. Priy Zeova toulezour
48. Sak zour mars avek Zeova
49. Fer leker Zeova kontan
50. Mon lapriyer dedikasyon
51. Dedye nou lavi avek Bondye!
52. Dedikasyon Kretyen
53. Prepar nou pour prese
54. "La sa semen"
55. Pa per zot!
56. Viv laverite
57. Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun
58. Rod dimoun ki kontan lape
59. Vin loue Ya
60. Ed zot sov zot lavi
61. Annavan Temwen!
62. En nouvo kantik
63. Wi, nou Temwen Zeova!
64. Pran plezir pour partisip dan rekolt
65. Annou avanse!
66. Anons sa bon nouvel
67. 'Anonse'
68. Senm lagrenn Rwayonm
69. Annavan serviter Rwayonm!
70. Rod bann ki merit led
71. Wi, nou larme Zeova!
72. Anons laverite Rwayonm
73. Donn nou lardyes
74. Sant ansanm sa kantik lo Rwayonm!
75. "La mon la! Anvoy mwan!"
76. Ki mannyer ou santi?
77. Lalimyer dan en lemonn fernwanr
78. "Ansenny Parol Bondye"
79. Ansenny zot pour ki zot reste ferm
80. "Goute e vwar konman Zeova i bon"
81. Lavi en pionye
82. "Zot lalimyer i devret briye"
83. Al kazankaz
84. Donn koudmen
85. Akey lezot
86. Ansennyen par Zeova
87. Vini! Ganny rafresi
88. Montre mwan ou semen
89. Beni, si ou ekoute
90. Ankouraz kanmarad
91. Nou travay avek lanmour
92. En lakaz an ou non
93. Beni nou renyon
94. Rekonesan pour Parol Bondye
95. Lalimyer i vin pli kler
96. Liv Bondye, en trezor
97. Viv lo Parol Bondye
98. Tou Lekritir i enspire par Bondye
99. Milyon frer ek ser
100. Resevwar zot avek lospitalite
101. Travay ansanm dan linite
102. 'Fodre ed bann feb'
103. Bann berze, bann zonm konman kado
104. Lespri sen, en kado sorti kot Bondye
105. "Bondye i lanmour"
106. Devlop lanmour
107. Legzanp lanmour Bondye
108. Lanmour fidel Bondye
109. Kontan lezot avek tou ou leker
110. "Lazwa Zeova"
111. Rezon pour nou zwaye
112. Zeova, Bondye lape
113. Nou annan lape
114. "Demontre pasyans"
115. Lapresyasyon pour pasyans Bondye
116. Pouvwar labonte
117. Labonte
118. "Donn nou plis lafwa"
119. Fodre annan lafwa
120. Imit ladouser Zezi
121. Nou bezwen kontrol nou
122. Reste ferm e solid!
123. Soumet avek Zeova
124. Touzour fidel
125. "Ere bann ki pran pitye pour lezot"
126. Reste vizilan, ferm e solid
127. Ki kalite dimoun mon devret ete?
128. Andire ziska lafen
129. Nou pou kontinyen andire
130. Aprann pardonnen
131. "Sa ki Bondye in ini ansanm"
132. Aprezan nou en sel
133. Zenn, annou ador Zeova
134. Zanfan, en leritaz sorti kot Bondye
135. Rapel Zeova: 'Vin saz, mon zanfan'
136. En saler parfe sorti kot Zeova
137. Ser Kretyen fidel
138. Labote seve blan
139. Mazin ou dan nouvo lemonn
140. Lavi san fen, anfen!
141. Lavi i en mirak
142. Tenir for nou lespwar
143. Kontinyen veye, travay e espere
144. Fikse ou regar lo sa pri!
145. Promes Bondye pour en paradi
146. "Mon pe fer tou keksoz nef"
147. Promes lavi eternel
148. Zeova i delivre
149. Kantik laviktwar
150. Rod Bondye pour ou delivrans
151. I pou kriy zot
1. Bann kalite Zeova
2. Zeova i ou non
3. Nou lafors, nou lespwar, nou konfyans
4. "Zeova i mon berze"
5. Travay merveye Bondye
6. Lesyel i deklar laglwar Bondye
7. Zeova, nou lafors
8. Zeova i nou refiz
9. Zeova i nou Lerwa
10. Loue Zeova nou Bondye!
11. Kreasyon i loue Bondye
12. Zeova, Bondye Tre O
13. Kris i nou model
14. Loue nou nouvo lerwa
15. Loue Garson Bondye!
16. Loue Ya pour son Garson
17. "Mon oule"
18. Nou dir ou mersi pour sa ranson
19. Repa Senyer
20. Ou'n donn ou Garson presye
21. Kontinyen rod Rwayonm premye
22. Rwayonm pe dirize!
23. Zeova i pran pouvwar
24. Vin kot montanny Zeova
25. En pep ki pour Bondye
26. Ou'n fer li pour mwan
27. Bondye pou revel son bann garson
28. Ganny lanmitye Zeova
29. Port ou non avek dinyite
30. Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi
31. Mars avek Bondye
32. Pran kote avek Zeova!
33. Larg ou fardo lo Zeova
34. Mars avek fidelite
35. "Verifye sa ki pli enportan"
36. Protez nou leker
37. Servi Zeova avek tou ou leker
38. I pou fer ou for
39. Fer en bon non avek Bondye
40. Pour lekel nou pe viv?
41. Silvouple ekout mon lapriyer
42. Lapriyer serviter Bondye
43. Lapriyer remersiman
44. Priy avek limilite
45. Meditasyon mon leker
46. Mersi Zeova
47. Priy Zeova toulezour
48. Sak zour mars avek Zeova
49. Fer leker Zeova kontan
50. Mon lapriyer dedikasyon
51. Dedye nou lavi avek Bondye!
52. Dedikasyon Kretyen
53. Prepar nou pour prese
54. "La sa semen"
55. Pa per zot!
56. Viv laverite
57. Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun
58. Rod dimoun ki kontan lape
59. Vin loue Ya
60. Ed zot sov zot lavi
61. Annavan Temwen!
62. En nouvo kantik
63. Wi, nou Temwen Zeova!
64. Pran plezir pour partisip dan rekolt
65. Annou avanse!
66. Anons sa bon nouvel
67. 'Anonse'
68. Senm lagrenn Rwayonm
69. Annavan serviter Rwayonm!
70. Rod bann ki merit led
72. Anons laverite Rwayonm
73. Donn nou lardyes
74. Sant ansanm sa kantik lo Rwayonm!
75. "La mon la! Anvoy mwan!"
76. Ki mannyer ou santi?
77. Lalimyer dan en lemonn fernwanr
78. "Ansenny Parol Bondye"
79. Ansenny zot pour ki zot reste ferm
80. "Goute e vwar konman Zeova i bon"
81. Lavi en pionye
82. "Zot lalimyer i devret briye"
83. Al kazankaz
84. Donn koudmen
85. Akey lezot
86. Ansennyen par Zeova
87. Vini! Ganny rafresi
88. Montre mwan ou semen
89. Beni, si ou ekoute
90. Ankouraz kanmarad
91. Nou travay avek lanmour
92. En lakaz an ou non
93. Beni nou renyon
94. Rekonesan pour Parol Bondye
95. Lalimyer i vin pli kler
96. Liv Bondye, en trezor
97. Viv lo Parol Bondye
98. Tou Lekritir i enspire par Bondye
99. Milyon frer ek ser
100. Resevwar zot avek lospitalite
101. Travay ansanm dan linite
102. 'Fodre ed bann feb'
103. Bann berze, bann zonm konman kado
104. Lespri sen, en kado sorti kot Bondye
105. "Bondye i lanmour"
106. Devlop lanmour
107. Legzanp lanmour Bondye
108. Lanmour fidel Bondye
109. Kontan lezot avek tou ou leker
110. "Lazwa Zeova"
111. Rezon pour nou zwaye
112. Zeova, Bondye lape
113. Nou annan lape
114. "Demontre pasyans"
115. Lapresyasyon pour pasyans Bondye
116. Pouvwar labonte
117. Labonte
118. "Donn nou plis lafwa"
119. Fodre annan lafwa
120. Imit ladouser Zezi
121. Nou bezwen kontrol nou
122. Reste ferm e solid!
123. Soumet avek Zeova
124. Touzour fidel
125. "Ere bann ki pran pitye pour lezot"
126. Reste vizilan, ferm e solid
127. Ki kalite dimoun mon devret ete?
128. Andire ziska lafen
129. Nou pou kontinyen andire
130. Aprann pardonnen
131. "Sa ki Bondye in ini ansanm"
132. Aprezan nou en sel
133. Zenn, annou ador Zeova
134. Zanfan, en leritaz sorti kot Bondye
135. Rapel Zeova: 'Vin saz, mon zanfan'
136. En saler parfe sorti kot Zeova
137. Ser Kretyen fidel
138. Labote seve blan
139. Mazin ou dan nouvo lemonn
140. Lavi san fen, anfen!
141. Lavi i en mirak
142. Tenir for nou lespwar
143. Kontinyen veye, travay e espere
144. Fikse ou regar lo sa pri!
145. Promes Bondye pour en paradi
146. "Mon pe fer tou keksoz nef"
147. Promes lavi eternel
148. Zeova i delivre
149. Kantik laviktwar
150. Rod Bondye pour ou delivrans
151. I pou kriy zot
71. Wi, nou larme Zeova!
1. Bann kalite Zeova
2. Zeova i ou non
3. Nou lafors, nou lespwar, nou konfyans
4. "Zeova i mon berze"
5. Travay merveye Bondye
6. Lesyel i deklar laglwar Bondye
7. Zeova, nou lafors
8. Zeova i nou refiz
9. Zeova i nou Lerwa
10. Loue Zeova nou Bondye!
11. Kreasyon i loue Bondye
12. Zeova, Bondye Tre O
13. Kris i nou model
14. Loue nou nouvo lerwa
15. Loue Garson Bondye!
16. Loue Ya pour son Garson
17. "Mon oule"
18. Nou dir ou mersi pour sa ranson
19. Repa Senyer
20. Ou'n donn ou Garson presye
21. Kontinyen rod Rwayonm premye
22. Rwayonm pe dirize!
23. Zeova i pran pouvwar
24. Vin kot montanny Zeova
25. En pep ki pour Bondye
26. Ou'n fer li pour mwan
27. Bondye pou revel son bann garson
28. Ganny lanmitye Zeova
29. Port ou non avek dinyite
30. Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi
31. Mars avek Bondye
32. Pran kote avek Zeova!
33. Larg ou fardo lo Zeova
34. Mars avek fidelite
35. "Verifye sa ki pli enportan"
36. Protez nou leker
37. Servi Zeova avek tou ou leker
38. I pou fer ou for
39. Fer en bon non avek Bondye
40. Pour lekel nou pe viv?
41. Silvouple ekout mon lapriyer
42. Lapriyer serviter Bondye
43. Lapriyer remersiman
44. Priy avek limilite
45. Meditasyon mon leker
46. Mersi Zeova
47. Priy Zeova toulezour
48. Sak zour mars avek Zeova
49. Fer leker Zeova kontan
50. Mon lapriyer dedikasyon
51. Dedye nou lavi avek Bondye!
52. Dedikasyon Kretyen
53. Prepar nou pour prese
54. "La sa semen"
55. Pa per zot!
56. Viv laverite
57. Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun
58. Rod dimoun ki kontan lape
59. Vin loue Ya
60. Ed zot sov zot lavi
61. Annavan Temwen!
62. En nouvo kantik
63. Wi, nou Temwen Zeova!
64. Pran plezir pour partisip dan rekolt
65. Annou avanse!
66. Anons sa bon nouvel
67. 'Anonse'
68. Senm lagrenn Rwayonm
69. Annavan serviter Rwayonm!
70. Rod bann ki merit led
71. Wi, nou larme Zeova!
72. Anons laverite Rwayonm
73. Donn nou lardyes
74. Sant ansanm sa kantik lo Rwayonm!
75. "La mon la! Anvoy mwan!"
76. Ki mannyer ou santi?
77. Lalimyer dan en lemonn fernwanr
78. "Ansenny Parol Bondye"
79. Ansenny zot pour ki zot reste ferm
80. "Goute e vwar konman Zeova i bon"
81. Lavi en pionye
82. "Zot lalimyer i devret briye"
83. Al kazankaz
84. Donn koudmen
85. Akey lezot
86. Ansennyen par Zeova
87. Vini! Ganny rafresi
88. Montre mwan ou semen
89. Beni, si ou ekoute
90. Ankouraz kanmarad
91. Nou travay avek lanmour
92. En lakaz an ou non
93. Beni nou renyon
94. Rekonesan pour Parol Bondye
95. Lalimyer i vin pli kler
96. Liv Bondye, en trezor
97. Viv lo Parol Bondye
98. Tou Lekritir i enspire par Bondye
99. Milyon frer ek ser
100. Resevwar zot avek lospitalite
101. Travay ansanm dan linite
102. 'Fodre ed bann feb'
103. Bann berze, bann zonm konman kado
104. Lespri sen, en kado sorti kot Bondye
105. "Bondye i lanmour"
106. Devlop lanmour
107. Legzanp lanmour Bondye
108. Lanmour fidel Bondye
109. Kontan lezot avek tou ou leker
110. "Lazwa Zeova"
111. Rezon pour nou zwaye
112. Zeova, Bondye lape
113. Nou annan lape
114. "Demontre pasyans"
115. Lapresyasyon pour pasyans Bondye
116. Pouvwar labonte
117. Labonte
118. "Donn nou plis lafwa"
119. Fodre annan lafwa
120. Imit ladouser Zezi
121. Nou bezwen kontrol nou
122. Reste ferm e solid!
123. Soumet avek Zeova
124. Touzour fidel
125. "Ere bann ki pran pitye pour lezot"
126. Reste vizilan, ferm e solid
127. Ki kalite dimoun mon devret ete?
128. Andire ziska lafen
129. Nou pou kontinyen andire
130. Aprann pardonnen
131. "Sa ki Bondye in ini ansanm"
132. Aprezan nou en sel
133. Zenn, annou ador Zeova
134. Zanfan, en leritaz sorti kot Bondye
135. Rapel Zeova: 'Vin saz, mon zanfan'
136. En saler parfe sorti kot Zeova
137. Ser Kretyen fidel
138. Labote seve blan
139. Mazin ou dan nouvo lemonn
140. Lavi san fen, anfen!
141. Lavi i en mirak
142. Tenir for nou lespwar
143. Kontinyen veye, travay e espere
144. Fikse ou regar lo sa pri!
145. Promes Bondye pour en paradi
146. "Mon pe fer tou keksoz nef"
147. Promes lavi eternel
148. Zeova i delivre
149. Kantik laviktwar
150. Rod Bondye pour ou delivrans
151. I pou kriy zot
MP3
Download
Download tou bann fayl (ZIP)
1. Bann kalite Zeova
2. Zeova i ou non
3. Nou lafors, nou lespwar, nou konfyans
4. "Zeova i mon berze"
5. Travay merveye Bondye
6. Lesyel i deklar laglwar Bondye
7. Zeova, nou lafors
8. Zeova i nou refiz
9. Zeova i nou Lerwa
10. Loue Zeova nou Bondye!
11. Kreasyon i loue Bondye
12. Zeova, Bondye Tre O
13. Kris i nou model
14. Loue nou nouvo lerwa
15. Loue Garson Bondye!
16. Loue Ya pour son Garson
17. "Mon oule"
18. Nou dir ou mersi pour sa ranson
19. Repa Senyer
20. Ou'n donn ou Garson presye
21. Kontinyen rod Rwayonm premye
22. Rwayonm pe dirize!
23. Zeova i pran pouvwar
24. Vin kot montanny Zeova
25. En pep ki pour Bondye
26. Ou'n fer li pour mwan
27. Bondye pou revel son bann garson
28. Ganny lanmitye Zeova
29. Port ou non avek dinyite
30. Mon Papa, mon Bondye ek Zanmi
31. Mars avek Bondye
32. Pran kote avek Zeova!
33. Larg ou fardo lo Zeova
34. Mars avek fidelite
35. "Verifye sa ki pli enportan"
36. Protez nou leker
37. Servi Zeova avek tou ou leker
38. I pou fer ou for
39. Fer en bon non avek Bondye
40. Pour lekel nou pe viv?
41. Silvouple ekout mon lapriyer
42. Lapriyer serviter Bondye
43. Lapriyer remersiman
44. Priy avek limilite
45. Meditasyon mon leker
46. Mersi Zeova
47. Priy Zeova toulezour
48. Sak zour mars avek Zeova
49. Fer leker Zeova kontan
50. Mon lapriyer dedikasyon
51. Dedye nou lavi avek Bondye!
52. Dedikasyon Kretyen
53. Prepar nou pour prese
54. "La sa semen"
55. Pa per zot!
56. Viv laverite
57. Anons mesaz avek tou sort kalite dimoun
58. Rod dimoun ki kontan lape
59. Vin loue Ya
60. Ed zot sov zot lavi
61. Annavan Temwen!
62. En nouvo kantik
63. Wi, nou Temwen Zeova!
64. Pran plezir pour partisip dan rekolt
65. Annou avanse!
66. Anons sa bon nouvel
67. 'Anonse'
68. Senm lagrenn Rwayonm
69. Annavan serviter Rwayonm!
70. Rod bann ki merit led
71. Wi, nou larme Zeova!
72. Anons laverite Rwayonm
73. Donn nou lardyes
74. Sant ansanm kantik lo Rwayonm!
75. "La mon la! Anvoy mwan"
76. Ki mannyer ou pou santi?
77. Lalimyer dan en lemonn fernwanr
78. "Ansenny Parol Bondye"
79. Ansenny zot pour ki zot reste ferm
80. "Goute e vwar konman Zeova i bon"
81. Lavi en pionye
82. "Zot lalimyer i devret briye"
83. "Al kazankaz"
84. Donn koudmen
85. Akey lezot
86. Ansennyen par Zeova
87. Vini! Ganny rafresi
88. Montre mwan ou semen
89. Beni, si ou ekoute
90. Ankouraz kanmarad
91. Nou travay avek lanmour
92. En lakaz an ou non
93. Beni nou renyon
94. Rekonesan pour Parol Bondye
95. Lalimyer i vin pli kler
96. Liv Bondye, en trezor
97. Viv lo Parol Bondye
98. Tou Lekritir i enspire par Bondye
99. Milyon frer ek ser
100. Resevwar zot avek lospitalite
101. Travay ansanm dan linite
102. 'Fodre ed bann feb'
103. Bann berze, bann zonm konman kado
104. Lespri sen, en kado sorti kot Bondye
105. "Bondye i lanmour"
106. Devlop lanmour
107. Legzanp lanmour Bondye
108. Lanmour fidel Bondye
109. Kontan lezot avek tou ou leker
110. "Lazwa Zeova"
111. Rezon pour nou zwaye
112. Zeova, Bondye lape
113. Nou annan lape
114. "Demontre pasyans"
115. Lapresyasyon pour pasyans Bondye
116. Pouvwar labonte
117. Labonte
118. "Donn nou pli lafwa"
119. Fodre annan lafwa
120. Imit ladouser Zezi
121. Nou bezwen kontrol nou
122. Reste ferm e solid!
123. Soumet avek Zeova
124. Touzour fidel
125. "Ere bann ki pran pitye pour lezot"
126. Reste vizilan, ferm e solid
127. Ki kalite dimoun mon devret ete?
128. Andire ziska lafen
129. Nou pou kontinyen andire
130. Apran pardonnen
131. "Sa ki Bondye in ini ansanm"
132. Aprezan nou en sel
133. Zenn, annou ador Zeova
134. Zanfan, en leritaz sorti kot Bondye
135. Rapel Zeova: 'Vin saz, mon zanfan'
136. En saler parfe sorti kot Zeova
137. Ser Kretyen fidel
138. Labote seve blan
139. Mazin ou dan nouvo lemonn
140. Lavi san fen, anfen!
141. Lavi i en mirak
142. Tenir for nou lespwar
143. Kontinyen veye, travay e espere
144. Fikse ou regar lo sa pri!
145. Promes Bondye pour en paradi
146. "Mon pe fer tou keksoz nef"
147. Promes lavi eternel
148. Zeova i delivre
149. Kantik laviktwar
150. Rod Bondye pour ou delivrans
151. I pou kriy zot