Kanda ku piizii da Jehovah—Komakandi

Saamakatöngö

MP4
Download
1. Dee fasi dee Jehovah abi
2. Jehovah da di në fii
3. I ta heepi u ta taanga di biibi fuu
4. Jehovah hën ta tja mi
5. Dee foombo soni Gadu ta du
6. Dee soni a mundu ala ta lei fa Gadu bigi tjika
7. Jehovah hën ta da u kaakiti
8. Jehovah hën ta tjubi u
9. Jehovah da di Könu fuu!
10. Gafa Jehovah, di Gadu fuu!
11. Dee soni Gadu mbei ta gafëën
12. Jehovah, di Gadu fuu
13. U kë dë kuma Keesitu
14. Gafa di Könu di o tii goonliba
15. Gafa di Womi Mii u Gadu!
16. Gafa Jehovah u di a salufu di Womi Mii fëën
17. „Wë mi kë”
18. U tei di lusupaima u bigi
19. Di Ndeti Njanjan u Masa
21. Suku di Könuköndë fosu
22. Di Könuköndë seti kaa—Be a ko!
23. Jehovah bigi ta tii
24. Ko a di kuun u Jehovah
25. Wan apaiti gudu
26. I du ën da mi
27. Dee womi mii u Gadu nango a feti
28. Ambë sa dë Jehovah mati
29. U ta tja di në u Jehovah
30. Mi Mati, mi Gadu, mi Tata
31. Waka ku Gadu!
32. Tei Jehovah së!
33. Tuwë dee hebi fii da Jehovah
34. Mi o hoi miseei a dee wëti fii
35. Ko sabi andi da dee möön fanöudu soni
36. U ta tjubi di hati fuu
37. Dini Jehovah ku hii i libi
38. A o mbei i ko taanga a di biibi
39. Du soni u Gadu mëni di në fii
40. Ambë da di gadu fii?
41. Ke Gadu o, haika di begi u mi
42. Di begi u wan futuboi u Gadu
43. U ta begi i u da i tangi
44. Di begi u wan sëmbë di abi sakafasi
45. Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati
46. Jehovah, u ta da i tangi
47. Begi Jehovah hiniwan daka
48. Waka ku Jehovah hiniwan daka
49. U kë u Jehovah ta dë waiwai
50. Mi kë dini i hii mi libi longi
51. Mi buta mi libi a Gadu maun!
52. Keesitu sëmbë ta buta de libi a Gadu maun
53. Seeka iseei fii go peleiki
54. „Di pasi hën disi”
55. Na fëëë!
56. Mbei Jehovah tii di libi fii
57. Peleiki da hii pei sëmbë
59. Ko boo gafa di Gadu fuu
60. Libi ta ko
61. Un dee Kotoigi, un tai hati!
62. Di njunjun kanda
63. U da Jehovah Kotoigi!
64. Boo biinga ku di wooko u Gadu
65. Boo mbei möiti fuu go a fesi!
66. Paaja di bunu buka da sëmbë
67. Go paaja di buka
68. Jaa di Könuköndë sii
69. Boo ta paaja di Könuköndë buka nöömö!
70. Suku sëmbë di kë sabi soni u Gadu
71. U ta feti da Jehovah!
72. Paaja di buka u di Könuköndë
73. Da u degihati
74. Ko boo kanda di Könuköndë kanda!
75. Manda mi, mi o go!
76. Konda unfa i ta fii
77. Limbo dë a wan dungu goonliba
78. 'Lei sëmbë soni u Gadu Wöutu'
79. Heepi de u taanpu gingin
80. Dini Jehovah, nöö joo feni bunu
81. Di libi u wan pionili
82. Libi fuu musu dë kuma wan faja limbo
83. Go peleiki a sëmbë pisi
84. Go heepi
85. Boo ta tei wotowan ku wai
86. Da Gadu pasi faa lei i soni
87. Dee komakandi ta da u taanga
88. Lei mi di pasi fii
89. Haika Gadu be i feni bunu
90. U musu ta da useei taanga
91. U bi du ën ku lobi
92. Wan wosu di ta tja di në fii
93. Be soni waka bunu te u ko makandi
94. U wai taa i da u di Wöutu fii
95. Di pasi ta ko möön limbo
96. Di Buku u Gadu da wan gaan gudu
97. Di Wöutu u Gadu o mbei u feni libi
98. Gadu da u di Wöutu fëën
99. Milionmilion Kotoigi
100. Du bunu da wotowan
101. U ta du soni makandi kuma wan famii
102. Heepi dee suwakiwan
103. Gadu da u womi di sa tja u
104. Gadu ta da u di santa jeje fëën
105. Gadu da lobi
106. Ko abi di fasi de kai lobi
107. Jehovah lei u andi da lobi
108. Di lobi u Gadu an ta kaba
109.Boo lobi useei ku hii u hati
110. Jehovah hën ta mbei u ta piizii
111. Dee soni dee ta mbei u ta wai
112. Jehovah da di Gadu u bööböö libi
113. Jehovah o mbei u ta libi fiifii
114. Ko abi pasensi
116. U musu abi sutifasi
117. Ko abi di fasi de kai bunuhati
118. „Heepi u be di biibi fuu ko möön taanga”
119. U musu abi biibi
120. U musu abi saapifasi kuma Jesosi
121. U musu ta duwengi useei
122. Boo taanga di biibi fuu!
123. Saka iseei a di tii u Gadu basu
124. Boo ta hoi useei a Jehovah
125. Dee sëmbë dee abi tjalihati u wotowan, o ta dë waiwai
126. Boo ta köni ta hoi taanga
127. Di sëmbë di mi musu dë
128. Hoi dou te a di kaba
130. Da wotowan paadon
131. Gadu mbei de ko dë wan
132. U ko dë wan sinkii
133. Dini Jehovah a dee njönku jaa fii
134. Miii da wan gudu di Gadu da i
137. Dee mujëë dee ta dini Gadu
139. Pakisei fa a o dë a di Paladëisi
140. Abiti möön woo libi u teego!
142. Dë seiki taa Gadu o du dee soni dee a paamusi
144. I musu ta pakisei dee bunu dee joo feni!
145. Gadu paamusi u wan paladëisi
146. A o mbei hii soni ko njunjun
148. Jehovah wanwan tö sa heepi u
149. Wan kanda u gafa Jehovah te a wini feti
151. A o kai de
20. I da u di wan kodo Womi Mii fii
58. Suku sëmbë di lobi Gadu
115. Tei ën u bigi taa Gadu abi pasensi
129. Woo hoi dou
135. Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”
136. Jehovah o mbei i feni „gaan bunu”
138. Di waiti u dee gaan sëmbë
141. Di libi da wan foombo soni
143. I musu ta du soni, ta wakiti, ta luku pasi
147. Woo libi u teego
150. Suku Gadu faa sa tjubi i
1. Dee fasi dee Jehovah abi
2. Jehovah da di në fii
3. I ta heepi u ta taanga di biibi fuu
4. Jehovah hën ta tja mi
5. Dee foombo soni Gadu ta du
6. Dee soni a mundu ala ta lei fa Gadu bigi tjika
7. Jehovah hën ta da u kaakiti
8. Jehovah hën ta tjubi u
9. Jehovah da di Könu fuu!
10. Gafa Jehovah, di Gadu fuu!
11. Dee soni Gadu mbei ta gafëën
12. Jehovah, di Gadu fuu
13. U kë dë kuma Keesitu
14. Gafa di Könu di o tii goonliba
15. Gafa di Womi Mii u Gadu!
16. Gafa Jehovah u di a salufu di Womi Mii fëën
17. „Wë mi kë”
18. U tei di lusupaima u bigi
19. Di Ndeti Njanjan u Masa
20. I da u di wan kodo Womi Mii fii
21. Suku di Könuköndë fosu
22. Di Könuköndë seti kaa—Be a ko!
23. Jehovah bigi ta tii
24. Ko a di kuun u Jehovah
25. Wan apaiti gudu
26. I du ën da mi
27. Dee womi mii u Gadu nango a feti
28. Ambë sa dë Jehovah mati
29. U ta tja di në u Jehovah
30. Mi Mati, mi Gadu, mi Tata
31. Waka ku Gadu!
32. Tei Jehovah së!
33. Tuwë dee hebi fii da Jehovah
34. Mi o hoi miseei a dee wëti fii
35. Ko sabi andi da dee möön fanöudu soni
36. U ta tjubi di hati fuu
37. Dini Jehovah ku hii i libi
38. A o mbei i ko taanga a di biibi
39. Du soni u Gadu mëni di në fii
40. Ambë da di gadu fii?
41. Ke Gadu o, haika di begi u mi
42. Di begi u wan futuboi u Gadu
43. U ta begi i u da i tangi
44. Di begi u wan sëmbë di abi sakafasi
45. Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati
46. Jehovah, u ta da i tangi
47. Begi Jehovah hiniwan daka
48. Waka ku Jehovah hiniwan daka
49. U kë u Jehovah ta dë waiwai
50. Mi kë dini i hii mi libi longi
51. Mi buta mi libi a Gadu maun!
52. Keesitu sëmbë ta buta de libi a Gadu maun
53. Seeka iseei fii go peleiki
54. „Di pasi hën disi”
55. Na fëëë!
56. Mbei Jehovah tii di libi fii
57. Peleiki da hii pei sëmbë
58. Suku sëmbë di lobi Gadu
59. Ko boo gafa di Gadu fuu
60. Libi ta ko
61. Un dee Kotoigi, un tai hati!
62. Di njunjun kanda
63. U da Jehovah Kotoigi!
64. Boo biinga ku di wooko u Gadu
65. Boo mbei möiti fuu go a fesi!
66. Paaja di bunu buka da sëmbë
67. Go paaja di buka
68. Jaa di Könuköndë sii
69. Boo ta paaja di Könuköndë buka nöömö!
70. Suku sëmbë di kë sabi soni u Gadu
71. U ta feti da Jehovah!
72. Paaja di buka u di Könuköndë
73. Da u degihati
74. Ko boo kanda di Könuköndë kanda!
75. Manda mi, mi o go!
76. Konda unfa i ta fii
77. Limbo dë a wan dungu goonliba
78. 'Lei sëmbë soni u Gadu Wöutu'
79. Heepi de u taanpu gingin
80. Dini Jehovah, nöö joo feni bunu
81. Di libi u wan pionili
82. Libi fuu musu dë kuma wan faja limbo
83. Go peleiki a sëmbë pisi
84. Go heepi
85. Boo ta tei wotowan ku wai
86. Da Gadu pasi faa lei i soni
87. Dee komakandi ta da u taanga
88. Lei mi di pasi fii
89. Haika Gadu be i feni bunu
90. U musu ta da useei taanga
91. U bi du ën ku lobi
92. Wan wosu di ta tja di në fii
93. Be soni waka bunu te u ko makandi
94. U wai taa i da u di Wöutu fii
95. Di pasi ta ko möön limbo
96. Di Buku u Gadu da wan gaan gudu
97. Di Wöutu u Gadu o mbei u feni libi
98. Gadu da u di Wöutu fëën
99. Milionmilion Kotoigi
100. Du bunu da wotowan
101. U ta du soni makandi kuma wan famii
102. Heepi dee suwakiwan
103. Gadu da u womi di sa tja u
104. Gadu ta da u di santa jeje fëën
105. Gadu da lobi
106. Ko abi di fasi de kai lobi
107. Jehovah lei u andi da lobi
108. Di lobi u Gadu an ta kaba
109.Boo lobi useei ku hii u hati
110. Jehovah hën ta mbei u ta piizii
111. Dee soni dee ta mbei u ta wai
112. Jehovah da di Gadu u bööböö libi
113. Jehovah o mbei u ta libi fiifii
114. Ko abi pasensi
115. Tei ën u bigi taa Gadu abi pasensi
116. U musu abi sutifasi
117. Ko abi di fasi de kai bunuhati
118. „Heepi u be di biibi fuu ko möön taanga”
119. U musu abi biibi
120. U musu abi saapifasi kuma Jesosi
121. U musu ta duwengi useei
122. Boo taanga di biibi fuu!
123. Saka iseei a di tii u Gadu basu
124. Boo ta hoi useei a Jehovah
125. Dee sëmbë dee abi tjalihati u wotowan, o ta dë waiwai
126. Boo ta köni ta hoi taanga
127. Di sëmbë di mi musu dë
128. Hoi dou te a di kaba
129. Woo hoi dou
130. Da wotowan paadon
131. Gadu mbei de ko dë wan
132. U ko dë wan sinkii
133. Dini Jehovah a dee njönku jaa fii
134. Miii da wan gudu di Gadu da i
135. Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”
136. Jehovah o mbei i feni „gaan bunu”
137. Dee mujëë dee ta dini Gadu
138. Di waiti u dee gaan sëmbë
139. Pakisei fa a o dë a di Paladëisi
140. Abiti möön woo libi u teego!
141. Di libi da wan foombo soni
142. Dë seiki taa Gadu o du dee soni dee a paamusi
143. I musu ta du soni, ta wakiti, ta luku pasi
144. I musu ta pakisei dee bunu dee joo feni!
145. Gadu paamusi u wan paladëisi
146. A o mbei hii soni ko njunjun
147. Woo libi u teego
148. Jehovah wanwan tö sa heepi u
149. Wan kanda u gafa Jehovah te a wini feti
150. Suku Gadu faa sa tjubi i
151. A o kai de
1. Dee fasi dee Jehovah abi
2. Jehovah da di në fii
3. I ta heepi u ta taanga di biibi fuu
4. Jehovah hën ta tja mi
5. Dee foombo soni Gadu ta du
6. Dee soni a mundu ala ta lei fa Gadu bigi tjika
7. Jehovah hën ta da u kaakiti
8. Jehovah hën ta tjubi u
9. Jehovah da di Könu fuu!
10. Gafa Jehovah, di Gadu fuu!
11. Dee soni Gadu mbei ta gafëën
12. Jehovah, di Gadu fuu
13. U kë dë kuma Keesitu
14. Gafa di Könu di o tii goonliba
15. Gafa di Womi Mii u Gadu!
16. Gafa Jehovah u di a salufu di Womi Mii fëën
17. „Wë mi kë”
18. U tei di lusupaima u bigi
19. Di Ndeti Njanjan u Masa
21. Suku di Könuköndë fosu
22. Di Könuköndë seti kaa—Be a ko!
23. Jehovah bigi ta tii
24. Ko a di kuun u Jehovah
25. Wan apaiti gudu
26. I du ën da mi
27. Dee womi mii u Gadu nango a feti
28. Ambë sa dë Jehovah mati
29. U ta tja di në u Jehovah
30. Mi Mati, mi Gadu, mi Tata
31. Waka ku Gadu!
32. Tei Jehovah së!
33. Tuwë dee hebi fii da Jehovah
34. Mi o hoi miseei a dee wëti fii
35. Ko sabi andi da dee möön fanöudu soni
36. U ta tjubi di hati fuu
37. Dini Jehovah ku hii i libi
38. A o mbei i ko taanga a di biibi
39. Du soni u Gadu mëni di në fii
40. Ambë da di gadu fii?
41. Ke Gadu o, haika di begi u mi
42. Di begi u wan futuboi u Gadu
43. U ta begi i u da i tangi
44. Di begi u wan sëmbë di abi sakafasi
45. Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati
46. Jehovah, u ta da i tangi
47. Begi Jehovah hiniwan daka
48. Waka ku Jehovah hiniwan daka
49. U kë u Jehovah ta dë waiwai
50. Mi kë dini i hii mi libi longi
51. Mi buta mi libi a Gadu maun!
52. Keesitu sëmbë ta buta de libi a Gadu maun
53. Seeka iseei fii go peleiki
54. „Di pasi hën disi”
55. Na fëëë!
56. Mbei Jehovah tii di libi fii
57. Peleiki da hii pei sëmbë
59. Ko boo gafa di Gadu fuu
60. Libi ta ko
61. Un dee Kotoigi, un tai hati!
62. Di njunjun kanda
63. U da Jehovah Kotoigi!
64. Boo biinga ku di wooko u Gadu
65. Boo mbei möiti fuu go a fesi!
66. Paaja di bunu buka da sëmbë
67. Go paaja di buka
68. Jaa di Könuköndë sii
69. Boo ta paaja di Könuköndë buka nöömö!
70. Suku sëmbë di kë sabi soni u Gadu
71. U ta feti da Jehovah!
72. Paaja di buka u di Könuköndë
73. Da u degihati
74. Ko boo kanda di Könuköndë kanda!
75. Manda mi, mi o go!
76. Konda unfa i ta fii
77. Limbo dë a wan dungu goonliba
78. 'Lei sëmbë soni u Gadu Wöutu'
79. Heepi de u taanpu gingin
80. Dini Jehovah, nöö joo feni bunu
81. Di libi u wan pionili
82. Libi fuu musu dë kuma wan faja limbo
83. Go peleiki a sëmbë pisi
84. Go heepi
85. Boo ta tei wotowan ku wai
86. Da Gadu pasi faa lei i soni
87. Dee komakandi ta da u taanga
88. Lei mi di pasi fii
89. Haika Gadu be i feni bunu
90. U musu ta da useei taanga
91. U bi du ën ku lobi
92. Wan wosu di ta tja di në fii
93. Be soni waka bunu te u ko makandi
94. U wai taa i da u di Wöutu fii
95. Di pasi ta ko möön limbo
96. Di Buku u Gadu da wan gaan gudu
97. Di Wöutu u Gadu o mbei u feni libi
98. Gadu da u di Wöutu fëën
99. Milionmilion Kotoigi
100. Du bunu da wotowan
101. U ta du soni makandi kuma wan famii
102. Heepi dee suwakiwan
103. Gadu da u womi di sa tja u
104. Gadu ta da u di santa jeje fëën
105. Gadu da lobi
106. Ko abi di fasi de kai lobi
107. Jehovah lei u andi da lobi
108. Di lobi u Gadu an ta kaba
109.Boo lobi useei ku hii u hati
110. Jehovah hën ta mbei u ta piizii
111. Dee soni dee ta mbei u ta wai
112. Jehovah da di Gadu u bööböö libi
113. Jehovah o mbei u ta libi fiifii
114. Ko abi pasensi
116. U musu abi sutifasi
117. Ko abi di fasi de kai bunuhati
118. „Heepi u be di biibi fuu ko möön taanga”
119. U musu abi biibi
120. U musu abi saapifasi kuma Jesosi
121. U musu ta duwengi useei
122. Boo taanga di biibi fuu!
123. Saka iseei a di tii u Gadu basu
124. Boo ta hoi useei a Jehovah
125. Dee sëmbë dee abi tjalihati u wotowan, o ta dë waiwai
126. Boo ta köni ta hoi taanga
127. Di sëmbë di mi musu dë
128. Hoi dou te a di kaba
130. Da wotowan paadon
131. Gadu mbei de ko dë wan
132. U ko dë wan sinkii
133. Dini Jehovah a dee njönku jaa fii
134. Miii da wan gudu di Gadu da i
137. Dee mujëë dee ta dini Gadu
139. Pakisei fa a o dë a di Paladëisi
140. Abiti möön woo libi u teego!
142. Dë seiki taa Gadu o du dee soni dee a paamusi
144. I musu ta pakisei dee bunu dee joo feni!
145. Gadu paamusi u wan paladëisi
146. A o mbei hii soni ko njunjun
148. Jehovah wanwan tö sa heepi u
149. Wan kanda u gafa Jehovah te a wini feti
151. A o kai de
20. I da u di wan kodo Womi Mii fii
58. Suku sëmbë di lobi Gadu
115. Tei ën u bigi taa Gadu abi pasensi
129. Woo hoi dou
135. Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”
136. Jehovah o mbei i feni „gaan bunu”
138. Di waiti u dee gaan sëmbë
141. Di libi da wan foombo soni
143. I musu ta du soni, ta wakiti, ta luku pasi
147. Woo libi u teego
150. Suku Gadu faa sa tjubi i
1. Dee fasi dee Jehovah abi
2. Jehovah da di në fii
3. I ta heepi u ta taanga di biibi fuu
4. Jehovah hën ta tja mi
5. Dee foombo soni Gadu ta du
6. Dee soni a mundu ala ta lei fa Gadu bigi tjika
7. Jehovah hën ta da u kaakiti
8. Jehovah hën ta tjubi u
9. Jehovah da di Könu fuu!
10. Gafa Jehovah, di Gadu fuu!
11. Dee soni Gadu mbei ta gafëën
12. Jehovah, di Gadu fuu
13. U kë dë kuma Keesitu
14. Gafa di Könu di o tii goonliba
15. Gafa di Womi Mii u Gadu!
16. Gafa Jehovah u di a salufu di Womi Mii fëën
17. „Wë mi kë”
18. U tei di lusupaima u bigi
19. Di Ndeti Njanjan u Masa
20. I da u di wan kodo Womi Mii fii
21. Suku di Könuköndë fosu
22. Di Könuköndë seti kaa—Be a ko!
23. Jehovah bigi ta tii
24. Ko a di kuun u Jehovah
25. Wan apaiti gudu
26. I du ën da mi
27. Dee womi mii u Gadu nango a feti
28. Ambë sa dë Jehovah mati
29. U ta tja di në u Jehovah
30. Mi Mati, mi Gadu, mi Tata
31. Waka ku Gadu!
32. Tei Jehovah së!
33. Tuwë dee hebi fii da Jehovah
34. Mi o hoi miseei a dee wëti fii
35. Ko sabi andi da dee möön fanöudu soni
36. U ta tjubi di hati fuu
37. Dini Jehovah ku hii i libi
38. A o mbei i ko taanga a di biibi
39. Du soni u Gadu mëni di në fii
40. Ambë da di gadu fii?
41. Ke Gadu o, haika di begi u mi
42. Di begi u wan futuboi u Gadu
43. U ta begi i u da i tangi
44. Di begi u wan sëmbë di abi sakafasi
45. Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati
46. Jehovah, u ta da i tangi
47. Begi Jehovah hiniwan daka
48. Waka ku Jehovah hiniwan daka
49. U kë u Jehovah ta dë waiwai
50. Mi kë dini i hii mi libi longi
51. Mi buta mi libi a Gadu maun!
52. Keesitu sëmbë ta buta de libi a Gadu maun
53. Seeka iseei fii go peleiki
54. „Di pasi hën disi”
55. Na fëëë!
56. Mbei Jehovah tii di libi fii
57. Peleiki da hii pei sëmbë
58. Suku sëmbë di lobi Gadu
59. Ko boo gafa di Gadu fuu
60. Libi ta ko
61. Un dee Kotoigi, un tai hati!
62. Di njunjun kanda
63. U da Jehovah Kotoigi!
64. Boo biinga ku di wooko u Gadu
65. Boo mbei möiti fuu go a fesi!
66. Paaja di bunu buka da sëmbë
67. Go paaja di buka
68. Jaa di Könuköndë sii
69. Boo ta paaja di Könuköndë buka nöömö!
70. Suku sëmbë di kë sabi soni u Gadu
71. U ta feti da Jehovah!
72. Paaja di buka u di Könuköndë
73. Da u degihati
74. Ko boo kanda di Könuköndë kanda!
75. Manda mi, mi o go!
76. Konda unfa i ta fii
77. Limbo dë a wan dungu goonliba
78. 'Lei sëmbë soni u Gadu Wöutu'
79. Heepi de u taanpu gingin
80. Dini Jehovah, nöö joo feni bunu
81. Di libi u wan pionili
82. Libi fuu musu dë kuma wan faja limbo
83. Go peleiki a sëmbë pisi
84. Go heepi
85. Boo ta tei wotowan ku wai
86. Da Gadu pasi faa lei i soni
87. Dee komakandi ta da u taanga
88. Lei mi di pasi fii
89. Haika Gadu be i feni bunu
90. U musu ta da useei taanga
91. U bi du ën ku lobi
92. Wan wosu di ta tja di në fii
93. Be soni waka bunu te u ko makandi
94. U wai taa i da u di Wöutu fii
95. Di pasi ta ko möön limbo
96. Di Buku u Gadu da wan gaan gudu
97. Di Wöutu u Gadu o mbei u feni libi
98. Gadu da u di Wöutu fëën
99. Milionmilion Kotoigi
100. Du bunu da wotowan
101. U ta du soni makandi kuma wan famii
102. Heepi dee suwakiwan
103. Gadu da u womi di sa tja u
104. Gadu ta da u di santa jeje fëën
105. Gadu da lobi
106. Ko abi di fasi de kai lobi
107. Jehovah lei u andi da lobi
108. Di lobi u Gadu an ta kaba
109.Boo lobi useei ku hii u hati
110. Jehovah hën ta mbei u ta piizii
111. Dee soni dee ta mbei u ta wai
112. Jehovah da di Gadu u bööböö libi
113. Jehovah o mbei u ta libi fiifii
114. Ko abi pasensi
115. Tei ën u bigi taa Gadu abi pasensi
116. U musu abi sutifasi
117. Ko abi di fasi de kai bunuhati
118. „Heepi u be di biibi fuu ko möön taanga”
119. U musu abi biibi
120. U musu abi saapifasi kuma Jesosi
121. U musu ta duwengi useei
122. Boo taanga di biibi fuu!
123. Saka iseei a di tii u Gadu basu
124. Boo ta hoi useei a Jehovah
125. Dee sëmbë dee abi tjalihati u wotowan, o ta dë waiwai
126. Boo ta köni ta hoi taanga
127. Di sëmbë di mi musu dë
128. Hoi dou te a di kaba
129. Woo hoi dou
130. Da wotowan paadon
131. Gadu mbei de ko dë wan
132. U ko dë wan sinkii
133. Dini Jehovah a dee njönku jaa fii
134. Miii da wan gudu di Gadu da i
135. Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”
136. Jehovah o mbei i feni „gaan bunu”
137. Dee mujëë dee ta dini Gadu
138. Di waiti u dee gaan sëmbë
139. Pakisei fa a o dë a di Paladëisi
140. Abiti möön woo libi u teego!
141. Di libi da wan foombo soni
142. Dë seiki taa Gadu o du dee soni dee a paamusi
143. I musu ta du soni, ta wakiti, ta luku pasi
144. I musu ta pakisei dee bunu dee joo feni!
145. Gadu paamusi u wan paladëisi
146. A o mbei hii soni ko njunjun
147. Woo libi u teego
148. Jehovah wanwan tö sa heepi u
149. Wan kanda u gafa Jehovah te a wini feti
150. Suku Gadu faa sa tjubi i
151. A o kai de
MP3
Download
Download hii dee soni aki (ZIP)
1. Dee fasi dee Jehovah abi
2. Jehovah da di në fii
3. I ta heepi u ta taanga di biibi fuu
4. Jehovah hën ta tja mi
5. Dee foombo soni Gadu ta du
6. Dee soni a mundu ala ta lei fa Gadu bigi tjika
7. Jehovah hën ta da u kaakiti
8. Jehovah hën ta tjubi u
9. Jehovah da di Könu fuu!
10. Gafa Jehovah, di Gadu fuu!
11. Dee soni Gadu mbei ta gafëën
12. Jehovah, di Gadu fuu
13. U kë dë kuma Keesitu
14. Gafa di Könu di o tii goonliba
15. Gafa di Womi Mii u Gadu!
16. Gafa Jehovah u di a salufu di Womi Mii fëën
17. „Wë mi kë”
18. U tei di lusupaima u bigi
19. Di Ndeti Njanjan u Masa
20. I da u di wan kodo Womi Mii fii
21. Suku di Könuköndë fosu
22. Di Könuköndë seti kaa—Be a ko!
23. Jehovah bigi ta tii
24. Ko a di kuun u Jehovah
25. Wan apaiti gudu
26. I du ën da mi
27. Dee womi mii u Gadu nango a feti
28. Ambë sa dë Jehovah mati
29. U ta tja di në u Jehovah
30. Mi Mati, mi Gadu, mi Tata
31. Waka ku Gadu!
32. Tei Jehovah së!
33. Tuwë dee hebi fii da Jehovah
34. Mi o hoi miseei a dee wëti fii
35. Ko sabi andi da dee möön fanöudu soni
36. U ta tjubi di hati fuu
37. Dini Jehovah ku hii i libi
38. A o mbei i ko taanga a di biibi
39. Du soni u Gadu mëni di në fii
40. Ambë da di gadu fii?
41. Ke Gadu o, haika di begi u mi
42. Di begi u wan futuboi u Gadu
43. U ta begi i u da i tangi
44. Di begi u wan sëmbë di abi sakafasi
45. Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati
46. Jehovah, u ta da i tangi
47. Begi Jehovah hiniwan daka
48. Waka ku Jehovah hiniwan daka
49. U kë u Jehovah ta dë waiwai
50. Mi kë dini i hii mi libi longi
51. Mi buta mi libi a Gadu maun!
52. Keesitu sëmbë ta buta de libi a Gadu maun
53. Seeka iseei fii go peleiki
54. „Di pasi hën disi”
55. Na fëëë!
56. Mbei Jehovah tii di libi fii
57. Peleiki da hii pei sëmbë
58. Suku sëmbë di lobi Gadu
59. Ko boo gafa di Gadu fuu
60. Libi ta ko
61. Un dee Kotoigi, un tai hati!
62. Di njunjun kanda
63. U da Jehovah Kotoigi!
64. Boo biinga ku di wooko u Gadu
65. Boo mbei möiti fuu go a fesi!
66. Paaja di bunu buka da sëmbë
67. Go paaja di buka
68. Jaa di Könuköndë sii
69. Boo ta paaja di Könuköndë buku nöömö!
70. Suku sëmbë di kë sabi soni u Gadu
71. U ta feti da Jehovah!
72. Paaja di buka u di Könuköndë
73. Da u degihati
74. Ko boo kanda di Könuköndë kanda!
75. Manda mi, mi o go!
76. Konda unfa i ta fii
77. Limbo dë a wan dungu goonliba
78. ’Lei sëmbë soni u Gadu Wöutu’
79. Heepi de u taanpu gingin
80. Dini Jehovah, nöö joo feni bunu
81. Di libi u wan pionili
82. Libi fuu musu dë kuma wan faja limbo
83. Go peleiki a sëmbë pisi
84. Go heepi
85. Boo ta tei wotowan ku wai
86. Da Gadu pasi faa lei i soni
87. Dee komakandi ta da u taanga
88. Lei mi di pasi fii
89. Haika Gadu be i feni bunu
90. U musu ta da useei taanga
91. U bi du ën ku lobi
92. Wan wosu di ta tja di në fii
93. Be soni waka bunu te u ko makandi
94. U wai taa i da u di Wöutu fii
95. Di pasi ta ko möön limbo
96. Di Buku u Gadu da wan gaan gudu
97. Di Wöutu u Gadu o mbei u feni libi
98. Gadu da u di Wöutu fëën
99. Milionmilion Kotoigi
100. Du bunu da wotowan
101. U ta du soni makandi kuma wan famii
102. Heepi dee suwakiwan
103. Gadu da u womi di sa tja u
104. Gadu ta da u di santa jeje fëën
105. Gadu da lobi
106. Ko abi di fasi de kai lobi
107. Jehovah lei u andi da lobi
108. Di lobi u Gadu an ta kaba
109. Boo lobi useei ku hii u hati
110. Jehovah hën ta mbei u ta piizii
111. Dee soni dee ta mbei u ta wai
112. Jehovah da di Gadu u bööböö libi
113. Jehovah o mbei u ta libi fiifii
114. Ko abi pasensi
115. Tei ën u bigi taa Gadu abi pasensi
116. U musu abi sutifasi
117. Ko abi di fasi de kai bunuhati
118. „Heepi u be di biibi fuu ko möön taanga”
119. U musu abi biibi
120. U musu abi saapifasi kuma Jesosi
121. U musu ta duwengi useei
122. Boo taanga di biibi fuu!
123. Saka iseei a di tii u Gadu basu
124. Boo ta hoi useei a Jehovah
125. „Dee sëmbë dee abi tjalihati u wotowan, o ta dë waiwai”
126. Boo ta köni ta hoi taanga
127. Di sëmbë di mi musu dë
128. Hoi dou te a di kaba
129. Woo hoi dou
130. Da wotowan paadon
131. Gadu mbei de ko dë wan
132. U ko dë wan sinkii
133. Dini Jehovah a dee njönku jaa fii
134. Miii da wan gudu di Gadu da i
135. Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”
136. Jehovah o mbei i feni „gaan bunu”
137. Dee mujëë dee ta dini Gadu
138. Di waiti u dee gaan sëmbë
139. Pakisei fa a o dë a di Paladëisi
140. Abiti möön woo libi u teego!
141. Di libi da wan foombo soni
142. Dë seiki taa Gadu o du dee soni dee a paamusi
143. I musu ta du soni, ta wakiti, ta luku pasi
144. I musu ta pakisei dee bunu dee joo feni!
145. Gadu paamusi u wan paladëisi
146. A o mbei hii soni ko njunjun
147. Woo libi u teego
148. Jehovah wanwan tö sa heepi u
149. Wan singi fu gafa Yehofa te a wini
150. Suku Gadu faa sa tjubi i
151. A o kai de