'Sing met vreugde' vir Jehovah — Vergaderinge

Afrikaans

MP3
Laai af
Laai alle lêers af (ZIP)
1. Jehovah se eienskappe
2. Jehovah is u naam
3. U gee ons hoop en krag
4. “Jehovah is my Herder”
5. God se wonderbare werke
6. Die hemele maak God se heerlikheid bekend
7. Jehovah, ons sterkte
8. Jehovah is ons toevlug
9. Jehovah is ons Koning!
10. Loof Jehovah, ons God!
11. Die skepping loof God
12. Groot God, Jehovah
13. Christus, ons Voorbeeld
14. Loof die aarde se nuwe Koning
15. Loof God se Eersgeborene!
16. Loof Jah vir sy Seun, die Gesalfde
17. ‘Ek wil, ja’
18. Dankbaar vir die losprys
19. Die Here se Aandmaal
20. Die gawe van u Seun
21. Soek die Koninkryk voortdurend
22. Die Koninkryk regeer — Laat dit kom!
23. Jehovah begin regeer
24. Kom na die berg van Jehovah
25. ’n Spesiale besitting
26. Julle het dit vir my gedoen
27. Die openbaring van die seuns van God
28. Verkry Jehovah se vriendskap
29. Mag ons ons naam waardig bly
30. My Vader, my God en Vriend
31. O, wandel met Jehovah God!
32. Kies kant vir Jehovah!
33. Gee jou laste vir Jehovah
34. Ek sal lojaal bly
35. ‘Maak seker van die belangriker dinge’
36. Ons bewaak ons hart
37. Dien Jehovah heelhartig
38. Hy maak jou sterk
39. Maak ’n goeie naam by God
40. Aan wie wil ons behoort?
41. Hoor my gebed
42. Die gebed van God se kneg
43. ’n Dankgebed
44. Gebed van die bedrukte
45. Die bepeinsing van my hart
46. Ons dank u, Jehovah
47. Bid elke dag tot Jehovah
48. Wandel daagliks met Jehovah
49. Maak Jehovah se hart bly
50. My toewydingsgebed
51. Ons is aan God toegewy!
52. Christelike toewyding
53. Gereed om te preek
54. “Dit is die weg”
55. Vrees hul nie!
56. Leef die waarheid uit
57. Preek vir alle soorte mense
58. Op soek na vriende van vrede
59. Loof Jah met my
60. Dit kan hul red
61. Voorwaarts, Getuies!
62. Die nuwe lied
63. Ons is Jehovah se Getuies!
64. Neem vreugdevol deel aan die oeswerk
65. Gaan vooruit!
66. Verkondig die goeie nuus
67. Preek getrou
68. Saai die Koninkryksaad
69. Voorwaarts, preek getrou oor die Koninkryk!
70. Soek dié wat dit waardig is
71. Ons is die Heer se leërmag!
72. Maak die Koninkrykswaarheid bekend
73. Gee ons vrymoedigheid, Heer
74. Kom sing die Koninkrykslied!
75. “Hier is ek! Stuur my!”
76. Hoe laat dit jou voel?
77. Lig in ’n donker wêreld
78. ‘Leer God se Woord aan ander’
79. Leer hulle om standvastig te bly
80. ‘Kom ondervind dat Jehovah goed is’
81. Die lewe van ’n pionier
82. ‘Laat julle lig skyn’
83. “Van huis tot huis”
84. Ons doen ons bes
85. Verwelkom mekaar
86. Ons moet geleer word
87. Kom! Word verkwik
88. Maak u weë aan my bekend
89. Luister en doen wat God sê
90. Bemoedig mekaar
91. Ons liefdeswerk
92. ’n Plek wat u naam dra
93. Seën ons vergadering
94. Dankbaar vir God se Woord
95. Die lig word helderder
96. God se boek — ’n Ware skat
97. God se Woord is lewegewend
98. Die Skrif — Deur God geïnspireer
99. Duisende broers
100. Ontvang hulle gasvry
101. Werk eensgesind saam
102. ‘Staan die swakkes by’
103. Herders — Gawes in mense
104. God se gawe van heilige gees
105. “God is liefde”
106. Kweek liefde aan
107. God se voorbeeld van liefde
108. God se lojale liefde
109. Toon intense liefde uit die hart
110. “Die vreugde van Jehovah”
111. Ons redes tot vreugde
112. Jehovah, God van vrede
113. Die vrede wat ons besit
114. Wees geduldig
115. Dankbaar vir God se geduld
116. Die krag van goedhartigheid
117. Goedheid
118. “Gee ons meer geloof”
119. Ons moet geloof hê
120. Volg Christus se sagmoedigheid na
121. Ons het selfbeheersing nodig
122. Wees standvastig, onbeweeglik!
123. Lojaal onderdanig aan teokratiese orde
124. Bly lojaal
125. ‘Gelukkig is dié wat genade toon!’
126. Staan vas, word sterk, bly waaksaam
127. Die soort mens wat ek moet wees
128. Volhard tot die einde toe
129. Ons sal volhard
130. Wees vergewensgesind
131. ‘Wat God saamgevoeg het’
132. Nou is ons een
133. Aanbid Jehovah in jou jeug
134. Kinders is ’n erfdeel van God
135. God se liefdevolle versoek: “Wees wys, my seun”
136. “’n Volmaakte beloning” van Jehovah
137. Getroue vroue, Christensusters
138. Grysheid is ’n kroon
139. Sien jouself wanneer alles nuut is
140. Eindelik kan ons vir ewig leef!
141. Die lewenswonderwerk
142. Ons hoop is ’n anker
143. Hou aan waak, bly wakker en ywerig
144. Hou jou oë op die prys!
145. God se belofte van die Paradys
146. Alles word nuut gemaak
147. Die belofte van ewige lewe
148. Jehovah bied uitkoms
149. ’n Oorwinningslied
150. Soek God, van wie jou redding kom
151. Hy sal roep