Imene Kia Iehova ma te Rekareka—Au Uipaanga

Reo Rarotonga

MP3
Kopi
1. To Iehova au Tu
2. Ko Iehova Toou Ingoa
3. To Tatou Maroiroi, Manakonakoanga, Irinakianga
4. "Ko Iehova Toku Tiaki"
5. Ta te Atua au Angaanga Umere
6. Akakite te au Rangi i te Kakā o te Atua
7. Iehova to Matou Maroiroi
8. Ko Iehova to Tatou Akapuanga
9. Ko Iehova to Tatou Ariki!
10. Akapaapaa i to Tatou Atua ia Iehova!
11. Akakakā te au Mea Angaia i te Atua
12. Te Atua Ngateitei ko Iehova
13. Te Mesia, to Tatou Akaraanga
14. Akapaapaa i te Ariki Ou o te Enua
15. Akapaapaa i ta Iehova Tama Mua!
16. Akapaapaa ia Iehova no Tana Tamaiti Akatainuia
17. 'Kua Tika Iaku'
18. Akameitakianga no te Oko
19. Te Kaikai Anga Aiai a te Atu
20. Kua Oronga Mai Koe Taau Tamaiti Akaperepere
21. E Kimi na Mua i te Patireia
22. Te Tutara Nei te Patireia—Pure Kia Tae Mai!
23. Akamata a Iehova i Tana Tutara
24. Aere Mai ki te Maunga o Iehova
25. E Aronga Ikiia
26. Kua Pera Mai Kotou Iaku
27. Te Akakiteanga i te Tamariki a te Atua
28. Kia Riro ei Oa no Iehova
29. Vai Tiratiratu ki to Tatou Ingoa
30. Toku Oa, Toku Atua e Toku Metua
31. Aaere ma te Atua!
32. Piri Kia Iehova!
33. Tuku i Taau Apainga Kia Iehova
34. Aaere ma te Apa Kore
35. Rave i te au Mea Puapinga Maata Atu
36. Tapapa Mari i to Tatou Ngakau
37. Tavini ia Iehova ma te Ngakau Katoa
38. Ka Akamaroiroi a Iehova ia Koe
39. Akamou i te Ingoa Meitaki i Mua i te Atua
40. Koai ra to Tatou Atua?
41. Ariu Mai na ki Taku Pure
42. Te Pure a te Tavini o te Atua
43. E Pure Akameitaki
44. Te Pure a Tei Akaaka
45. Te Manako o Toku Ngakau
46. Akameitaki Matou ia Koe, e Iehova
47. Pure ki ia Iehova i te au Rā
48. Aaere ma Iehova i te au Rā Ravarai
49. Akamareka i te Ngakau o Iehova
50. Taku Pure Akatapuanga
51. Kua Akatapuia Matou Kia Iehova!
52. Akatapuanga Kerititiano
53. Akapapa no te Tutu Aere
54. "Teia te Ara"
55. Auraka e Mataku ia Ratou!
56. Iki i te Oraanga o te Tuatua Mou
57. Tutu Aere ki te Tangata Katoatoa
58. Kimi i te au Oa Akamoeau
59. Paapaa ia Iehova
60. E Ora Teia no Ratou
61. Aere ki Mua, Kotou e te Au Kite!
62. Te Imene Ou
63. E Au Kite Tatou no Iehova!
64. Piri Rekareka ki te Mou
65. Aere ki Mua!
66. Akakite i te Tuatua Meitaki
67. 'Akakite i te Tuatua'
68. Ruru i te Ua Patireia
69. Akakite Aere i te Patireia!
70. Kimi i te Aronga e Tau
71. Ko Tatou te Nuku o Iehova!
72. Akakite Anga i te Tuatua Mou o te Patireia
73. Oronga Mai te tu Mataku Kore
74. Piri Mai ki te Imene Patireia!
75. "Teia Au; ko Au Taau e Tono"
76. Mei Teaa ra to Tatou Tu?
77. Turama i Roto i Teia ao Poiri
78. Apii Atu i te Tuatua a te Atua
79. Apii ia Ratou Kia Ngaueue Kore
80. "Ka Tongi Ana Kia Kite i te Meitaki o Iehova"
81. Te Oraanga o te Painia
82. 'Kia Kakā to Kotou Mārama'
83. "I Tera Are i Tera Are"
84. Oronga i te Tauturu
85. Āriki Atu i Tetai e Tetai
86. Kia Apiiia Tatou e Iehova
87. Aere Mai Kia Akamatutuia
88. E Akakite Mai Koe Kiaku i Toou Arataa
89. Akarongo, Akono, Kia Meitaki
90. Akamaroiroi i Tetai e Tetai
91. Ta Matou Angaanga i Rave ma te Aroa
92. E Ngai no Toou Ingoa
93. Akatapu Mai ta Matou Uipaanga
94. Meitaki Maata e Iehova no Taau Tuatua
95. Te Kakā ua Atura te Mārama
96. E Mea Umere te Tuatua a te Atua
97. Ta Iehova Tuatua, to Tatou ïa Ora
98. Au Tuatua Tapu—Akauruia e te Atua
99. Manganui Uatu te au Taeake
100. Āriki ia Ratou ma te Takinga Meitaki
101. Angaanga Kapiti ma te Rotai
102. 'Turu i Tei Apikepike'
103. Oronga Mai Iehova i te au Tiaki
104. Te Vaerua Tapu—Ta Iehova Apinga Aroa
105. "Ko te Atua Oki te Aroa"
106. Akatupu i te Aroa
107. Akaraanga no te Aroa o te Atua
108. To te Atua Aroa Tiratiratu
109. Aroa ma te Ngakau Tae
110. No ko ia Iehova te Rekareka
111. Te Tumu o to Tatou Rekarekaanga
112. Iehova te Atua o te ‘Au
113. Ta Tatou Taōnga Au
114. "E Akakoromaki"
115. Akameitaki i te Akakoromaki o te Atua
116. Tu Takinga Meitaki
117. Te tu Meitaki
118. "Akamaata Mai i to Matou Akarongo"
119. Ei Akarongo to Tatou
120. E Aru i to Iesu tu Maru
121. Akavi Marie ia Tatou
122. Mou Marie, Kia Ngaueue Kore!
123. Kauraro Marie ki ta Iehova Aratakianga
124. Ei tu Aroa Ua
125. Mataora to Tei Aroa!
126. E Ara, Kia Ngaueue Kore, Akakoromaki
127. Mei Teaa Toku Tu e Tika'i
128. Akakoromaki e Tae Atu ki te Openga
129. Ka Akakoromaki Atu Rai Tatou
130. Kia Akakore i te Ara
131. "Ta te Atua i Topiri"
132. E Kopapa Okotai Taua
133. Akamori ia Iehova i to Ouanga
134. Tamariki—Apainga Akaperepere no ko ia Iehova
135. Te Pati Maira Iehova: "E Taku Tamaiti, Kia Pakari Koe"
136. "Tutaki Maata" no ko ia Iehova
137. Au Vaine, au Tuaine Akarongo Mou
138. E Korona Manea Roa te Upoko Inaina
139. Akamanako ia Koe i Roto i te Ao Ou
140. E Ora Mutu Kore Iora!
141. Semeio o te Oraanga
142. Mou Piri i to Tatou Manakonakoanga
143. Tauta, e Āra ma te Tatari
144. Akamou to Mata ki Runga i te Re!
145. Ta Iehova Taputou no te Parataito
146. 'Akaouia te au Mea Ravarai'
147. Taputouia Mai te Ora Mutu Kore
148. Ko Iehova to Tatou Akaora
149. Imene Upokotu
150. Kimi i te Atua Toou Akaora
151. Nana e Kapiki Mai