‘Pepese Fiafia’ iā Ieova—Sauniga

Faa-Samoa

MP4
Kopi (Download)
125. "E Fiafia Ē e Alolofa Mutimutivale"
125. "E Fiafia Ē e Alolofa Mutimutivale"
125. "E Fiafia Ē e Alolofa Mutimutivale"
125. "E Fiafia Ē e Alolofa Mutimutivale"
MP3
Kopi (Download)
125. "E Fiafia Ē e Alolofa Mutimutivale!"